Báo cáo Thứ trưởng tình hình xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Đăng lúc: Thứ năm - 03/06/2021 10:36 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Báo cáo Thứ trưởng tình hình xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Báo cáo Thứ trưởng tình hình xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Vừa qua, tại  trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức báo cáo Thứ trưởng Lê Minh Ngân về tiến độ xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

 
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến cho biết, Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai là một Thông tư có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan trực tiếp tới công tác quản lý đất đai ở Trung ương, địa phương.
Tổng cục trưởng cũng cho biết, triển khai Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Tổng cục đã có Công văn gửi các địa phương tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan tới các nội dung của dự thảo Thông tư này. Hiện dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.
Theo Dự thảo, Thông tư này sẽ sửa đổi, bổ sung 9 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai là: Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính; Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT 26/02/2015 quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp GCN đối với công  ty nông, lâm nghiệp; Thông tư số 61/2015/TT-BTNMTngày 15/12/2015 quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp, Văn phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn; Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Thông tư nhằm hoàn thiện Thông tư để sớm trình Bộ trưởng ban hành.
Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đề nghị xem xét phạm vi và tên gọi của Thông tư bởi trước đây Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 đã có tên gọi là quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đồng thời, Tổng cục cũng cần có văn bản xin ý kiến các địa phương, các đơn vị liên quan về Dự thảo Thông tư.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục Quản lý đất đai trong việc phối hợp, phân công các đơn vị trực thuộc để rà soát, tổng hợp xây dựng Dự thảo, trong thời gian ngắn đã hoàn thiện Dự thảo Thông tư.
Thứ trưởng cũng thống nhất với đề xuất và giao Tổng cục Quản lý đất đai chủ động làm việc với một số địa phương về một số nội dung liên quan đến đất nông lâm trường; cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với công  ty nông, lâm nghiệp… nắm bắt tình hình thực tế để sửa đổi, hoàn thiện Dự thảo.
Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục có văn bản gửi lấy ý kiến địa phương, Bộ, ngành; rà soát các Thông tư khác có liên quan để bổ sung, hoàn thiện để sớm dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng ban hành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, cơ sở; đồng thời tập trung nguồn lực  cho công tác sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 2013.

Tác giả bài viết: PTH - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn