Tổng kết Nghị quyết 19 triển khai lồng ghép gắn với nhiệm vụ sửa đổi Luật đất đai năm 2013

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/06/2021 13:37 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng kết Nghị quyết 19 triển khai lồng ghép gắn với nhiệm vụ sửa đổi Luật đất đai năm 2013

Tổng kết Nghị quyết 19 triển khai lồng ghép gắn với nhiệm vụ sửa đổi Luật đất đai năm 2013

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Lê Minh Ngân về nội dung tổng kết Nghị quyết 19-NQ/QH.
Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Khuyến, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao về lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW năm 2012 và tổng kết thi hành Luật Đất đai, Tổng cục đã tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng lượng các nội dung này.

Tổng cục đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo Nghị quyết số 134/2016/QH13, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phân khai cho các địa phương; tổ chức biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của cả nước và 6 vùng kinh tế - xã hội; nghiên cứu tiềm năng đất đai phục vụ phân vùng sử dụng đất và rà soát tác động của các yếu tố biến đổi khí hậu đến sử dụng đất.

Về triển khai tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết, Bộ TN&MT đã có Công văn số 2229/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/5/2021 gửi các Bộ, ngành có liên quan, đến nay, Bộ đã nhận được báo cáo của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Kế hoạch số 24-KH/BCĐ ngày 20/4/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân được phân công theo dõi, kiểm tra tổng kết tại 7 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có cả các tỉnh, thành phố có trong Kế hoạch đã được duyệt, nên để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc đồng thời thích ứng với tình hình dịch bệnh, Tổng cục Quản lý đất đai đề xuất được chuyển hình thức làm việc trực tiếp sang tổ chức họp trực tuyến và tổ chức 1 hội nghị với Thành ủy, Tỉnh ủy của 8 tỉnh, thành phố được phân công.Ngoài ra, Tổng cục đang xây dựng dự thảo Báo cáo của Bộ và Ban cán sự đảng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW theo đề cương nêu tại Kế hoạch số 24-KH/BCĐ theo đúng tiến độ.

Về tổng kết thi hành Luật Đất đai, Ban Chỉ đạo Tổng kết Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã ban hành Kế hoạch tổng kết chi tiết, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, cũng như trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai, đồng thời hướng dẫn các sở ngành và cấp huyện trong việc tổng kết việc thi hành Luật Đất đai.

Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/6/2021. Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi Báo cáo về Bộ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch tổng kết Luật Đất đai.

Cũng theo Kế hoạch, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết và gửi về Bộ TN&MT trước ngày 15/5/2021. Đến nay, Bộ TN&MT mới nhận được nội dung báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai của 22 tỉnh, thành phố.

Tổng cục trưởng cũng cho biết, hiện Tổng cục đang triển khai tổng hợp các báo cáo của các địa phương. Để bảo đảm tiến độ hoàn thiện của Báo cáo tổng kết, Tổng cục đề nghị Bộ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan có liên quan của Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản đôn đốc các địa phương khẩn trương gửi báo cáo về Bộ để tổng hợp chung vào báo cáo của Chính phủ…

Ngoài ra, theo Quyết định số 548/QĐ-BCĐ, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức 05 đoàn công tác đi khảo sát tại 15 tỉnh, thành phố đại diện cho 5 khu vực; tổ chức đoàn làm việc của Ban Chỉ đạo với các Bộ, ngành. Về nội dung này, Tổng cục cũng đề nghị Bộ cho phép chuyển hình thức làm việc trực tiếp sang tổ chức các cuộc họp trực tuyến.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW năm 2012 và tổng kết thi hành Luật Đất đai nhằm tìm ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các công tác này.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định đây là những nhiệm vụ quan trọng của Bộ trong thời gian tới, do đó, đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Về công tác lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, Bộ trưởng đề nghị, Tổng cục Quản lý đất đai cần bám sát các nội dung theo Nghị quyết 67/NQ-CP ngày 20/5/2020 của Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, cần phối hợp đơn vị liên quan, nhất là Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính để triển khai các nhiệm vụ bảo đảm theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng lưu ý, đối với nhiệm vụ mà cơ quan đơn vị bên ngoài Bộ không đáp ứng được yêu cầu, hoặc thiếu sự tham gia cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương hoặc địa phương thì không hiệu quả, do đó cần phải chia các nhóm để đấu thầu, hoặc có hình thức thực hiện hiệu quả.

Về tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và Tổng kết Luật Đất đai 2013, Bộ trưởng thống nhất việc lồng ghép giữa các nội dung tổng kết Luật Đất đai gắn với tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, trên cơ sở triển khai khoa học, có nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu, khi các Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với các địa phương về Nghị quyết này, Bộ cũng cần trao đổi thêm với các địa phương thêm một số nội dung về tổng kết Luật đất đai.

Ngoài ra, trên cơ sở ý kiến các địa phương phản ánh vướng mắc, khó khăn và các nghiên cứu, báo cáo đánh giá trước đây về việc thi hành Luật Đất đai, Tổng cục cần xây dựng biểu mẫu các vấn đề vướng mắc và đưa ra các phương án giải quyết, sau đó gửi lấy ý kiến địa phương để tổng hợp.

Bộ trưởng cũng đồng ý với ý kiến của Tổng cục về tổ chức các Hội nghị trực tuyến với địa phương. Tuy nhiên Bộ trưởng lưu ý Tổng cục cần lưu ý về đường truyền internet, xác định cụ thể các nội dung để lấy ý kiến các địa phương sao cho hiệu quả…

Tác giả bài viết: PTH - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn