Thanh Hóa: Chấn chỉnh công tác quản lý giá đất, ổn định thị trường bất động sản

Đăng lúc: Thứ ba - 01/06/2021 21:30 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thanh Hóa: Chấn chỉnh công tác quản lý giá đất, ổn định thị trường bất động sản

Thanh Hóa: Chấn chỉnh công tác quản lý giá đất, ổn định thị trường bất động sản

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị có liên quan công khai các thông tin về quy hoạch, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khuyến cáo người dân nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra khi giao dịch đất đai, bất động sản mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Theo Công văn số 6422/UBND-KTTC UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành về việc tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất. Tỉnh Thanh Hóa đến nay về cơ bản các hiện tượng biến động giá đất như “đột biến”, “sốt ảo” đã bước đầu được kiểm soát, giá đất có xu hướng ổn định trở lại.
Theo đó, thực hiện Công văn số 1454/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công bố công khai các thông tin về quy hoạch, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp thời khuyến cáo người dân những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra khi giao dịch đất đai, bất động sản mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc giao dịch mà không đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Các Sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để kịp thời công bố các thông tin liên quan đến tình hình giá đất trên địa bàn; tuyệt đối không đưa những thông tin về giá đất khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để tránh bị lợi dụng, lan truyền nhằm trục lợi.
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất.
UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, sử dụng đất không đúng quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.
Cùng với đó, cần kiểm soát chặt chẽ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án khu đô thị, khu dân cư theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch để chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc thẩm định, trình danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Thanh Hóa tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất
Sở TN&MT cần kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh đối với các tuyến đường mới, các tuyến đường chưa có tên trong Bảng giá đất hoặc giá đất giao dịch phổ biến thị trường biến động lớn so với giá đất quy định tại Bảng giá đất.
Sở TN&MT cần chủ động tham mưu, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu giá đất; chỉ số biến động giá đất thị trường, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin về giá đất, giao dịch đất đai tại địa phương, góp phần ngăn chặn hiện tượng tung tin, đồn thổi nhằm đẩy giá lên cao để trục lợi; đồng thời, tạo nguồn dữ liệu phục vụ công tác định giá đất.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ xây dựng, thẩm định giá đất cụ thể cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin, đại chúng về giá bán đất, giá bán bất động sản tại dự án đơn vị làm chủ đầu tư, để người dân biết khi thực hiện các giao dịch.
Khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bất động sản phải ghi đúng, ghi đủ giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hợp đồng, hóa đơn mua bán; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
UBND tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường công tác phòng chống, đấu tranh đối với các hành vi giao dịch đất đai, bất động sản trái quy định của nhà nước. Kịp thời xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi tạo hiện tượng sốt ảo, bong bóng, đầu cơ đẩy giá, thổi giá đất, giá bất động sản để trục lợi.
Hoàng Anh

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn