Tạo điều kiện tốt hơn nữa về chỗ ở tái định cư cho người có đất thu hồi

Đăng lúc: Thứ năm - 13/12/2018 22:32 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì người bị Nhà nước thu hồi đất có đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể tại thời điểm quyết định thu hồi đất; giá đất để tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể tại thời điểm thu hồi hồi đất và phải bảo đảm phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.
 
 Đối với người có đất thu hồi mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất. Nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi.
Mặc dù chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm với phương châm phải bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn xảy ra một số trường hợp người được bồi thường về đất không đủ tiền để mua diện tích đất tái định cư bằng diện tích đất ở bị thu hồi do khu tái định cư được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Để khắc phục hạn chế, bất cập này, trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng tạo điều kiện tốt hơn nữa về chỗ ở tái định cư cho người có đất thu hồi.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn