Kịp thời chấn chỉnh tình trạng giá đất ở một số địa phương

Đăng lúc: Thứ ba - 19/10/2021 03:28 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Kịp thời chấn chỉnh tình trạng giá đất ở một số địa phương

Kịp thời chấn chỉnh tình trạng giá đất ở một số địa phương

Tổng cục Quản lý đất đai trong thời gian qua đã kịp thời chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất để chấn chỉnh tình trạng giá đất ở một số địa phương, một số khu vực tăng lên một cách đột biến gây nên hiện tượng sốt ảo làm ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các dự án đầu tư.
Tổng cục hiện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức áp dụng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 và việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn cấp tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo địa phương thực hiện tốt việc xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.Tổ chức thực hiện đánh giá và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất. Tiếp tục thực hiện việc thẩm định và cấp chứng chỉ định giá đất cho cá nhân đủ điều kiện.
Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Tổng cục đã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức làm việcvới các địa phương để giải quyết về vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Thực hiện Thẩm tra Khung Chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng cục đang thực hiện sơ kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế đặc thù thí điểm để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 27/NQ-CPngày 09/3/2020 của Chính phủ để báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết để áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguồn tin: Monre.gov.vn

Những tin cũ hơn