Trả lời cử tri về định giá đất

Đăng lúc: Thứ năm - 01/04/2021 00:10 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Trả lời cử tri về định giá đất

Trả lời cử tri về định giá đất

Gửi kiến nghị đến Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, cử tri nhiều tỉnh, thành tiếp tục phản ánh về vấn đề giá đất như: Cách tính giá đất cụ thể, định giá đất theo giá thị trường...
Cử tri tỉnh Ninh Bình cho biết, việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 còn điểm bất cập như: xác định giá đất cụ thể trong một số trường hợp, giá đất phổ biến trên thị trường, tiến độ giải phóng mặt bằng, tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đề nghị sớm sửa đổi bổ sung Luật Đất đai năm 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế.
Ảnh minh họa
Cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ TN&MT quan tâm, chỉ đạo công tác định giá đất theo sát giá thị trường, tránh khiếu kiện phức tạp cũng như gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Trả lời câu hỏi của cử tri tỉnh Ninh Bình, Bộ TN&MT cho biết, tại Điều 112 Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc định giá đất phải “Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá” và “Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất”.
Tại Khoản 3 và các Điểm b, c, đ, Khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định: giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định; trong quá trình tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất; căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định trước khi UBND cấp tỉnh quyết định giá đất.
Trả lời ý kiến cử tri tỉnh Gia Lai, Bộ TN&MT khẳng định, pháp luật đất đai năm 2013 quy định việc xác định giá đất cụ thể được thực hiện theo quy trình chặt chẽ (điều tra, khảo sát xác định giá đất, thông qua Hội đồng thẩm định giá đất, quyết định giá đất) đã nâng cao chất lượng kết quả xác định giá đất, cơ bản phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường theo nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai, bảo đảm hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi, góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước.
Tuy nhiên, giá đất cụ thể tại một số địa phương còn thấp hơn so với giá đất thị trường. Nguyên nhân một phần do khi công chứng các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, người dân thỏa thuận giá đất hơn hoặc bằng giá đất trong Bảng giá đất để giảm thuế thu nhập, nhiều loại đất, khu vực không có thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất, điều này ảnh hưởng đến thông tin đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất.
Về vấn đề bất cập trong giá đất, Bộ TN&MT cho biết, hiện nay, Bộ đang tổng hợp phản ánh từ các địa phương về tình hình thực hiện quy định về giá đất tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất để có cơ sở tham mưu Chính phủ hoặc theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về giá đất nhằm đảm bảo nguyên tắc định giá đất quy định tại Luật Đất đai, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc của các địa phương về định giá đất, đặc biệt là đối với các dự án thu hồi đất chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013.
Bên cạnh đó, đối với trường hợp bồi thường chưa bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi, Bộ hướng dẫn UBND cấp tỉnh quyết định hỗ trợ khác theo thẩm quyền để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng cho phù hợp với thực tế tại địa phương.
Đối với việc sửa đổi Luật Đất đai, Bộ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), theo đó các nội dung vướng mắc sẽ được nghiên cứu, sửa đổi.
Tác giả bài viết: PTH - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn