Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

Đăng lúc: Thứ ba - 30/03/2021 17:10 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

Trong thời gian gần đây qua công tác chỉ đạo điều hành và nắm bắt các thông tin của các cơ quan thông tấn báo chí, giá đất ở một số địa phương, một số khu vực tăng lên một cách đột biến gây nên hiện tượng sốt ảo làm ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các dự án đầu tư. 
Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên đảm bảo môi trường đầu tư, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 1454/BTNMT – TCQLĐĐ ngày 30 tháng 3 năm 2021 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, cụ thể:
Một là, tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
Hai là, công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính và có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
Ba là, thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất. Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 
Bốn là, có kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản… thông tin kịp thời về quy hoạch của địa phương để người dân hiểu và thực hiện, tránh bị lợi dụng, trục lợi.
Đồng thời với việc chỉ đạo địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai cũng đã chủ động rà soát các quy định của pháp luật đất đai, kịp thời tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo nhằm ổn định thị trường bất động sản, tránh những tác động tiêu cực của tình trạng giá đất ảo ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội./.

Tác giả bài viết: Phòng Tổng hợp-VPTC

Những tin cũ hơn