Bình Phước: Thu hồi hàng trăm ha đất do các tổ chức, cá nhân sử dụng sai mục đích

Đăng lúc: Thứ năm - 13/03/2014 09:53 - Người đăng bài viết: admin

Bình Phước

Bình Phước

Nhằm lập lại kỷ cương trong công tác cấp, giao đất sản xuất cho các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, UBND tỉnh Bình Phước đã tiến hành thu hồi hàng trăm hecta đất đã giao, cấp cho các tổ chức, cá nhân sử dụng sai mục đích, không đúng với chủ trương của tỉnh và diện tích đất cấp khống đúng quy trình, thẩm quyền.
Cụ thể, UBND tỉnh thu hồi diện tích đất hơn 222 ha đã giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Ơ (nay là Nông lâm trường Đắk Ơ) để đầu tư trồng cây công nghiệp dài ngày với mục đích tạo nguồn thu nhập, cải thiện đời sống tập thể cơ quan. Tuy nhiên, Công đoàn của Nông lâm trường Đắk Ơ đã giao đất cho 37 cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng không đúng theo chủ trương của UBND tỉnh. UBND tỉnh thu hồi 138,5 ha đất giao cho Lâm trường Bù Gia Mập ( nay là Nông lâm trường Đắk Mai) tổ chức trồng rừng, cây công nghiệp để ổn định đời sống cán bộ, công nhân viên nhưng đã liên doanh, liên kết trồng cao su với các tổ chức, cá nhân không đúng theo quy định.  

          UBND tỉnh Bình Phước cũng đã ra quyết định thu hồi số diện tích do UBND huyện Phước Long (cũ) đồng ý giao cho các cơ quan đóng chân trên địa bàn không đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, bao gồm thu hồi hơn 20 ha giao cho Đồn biên phòng 783 tại tiểu khu 30,31 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai; 34,4 ha đất giao cho Bộ chỉ huy quân sự huyện Phước Long (nay là Thị xã Phước Long) tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai; thu hồi 20 ha đất giao cho UBND xã Đắk Ơ để cải thiện đời sống cho lực lượng công an, xã đội Đắk Ơ. Ngoài ra, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Bù Gia Mập và Công ty TNHH Một thành viên cao su Phước Long thu hồi 20 ha đất do UBND huyện Phước Long (cũ) giao cho 5 cá nhân là cán bộ, chiến sỹ công an huyện Phước Long (cũ); đồng thời thu hồi 10 ha do 5 cá nhân này lấn chiếm mở rộng thêm tại tiểu khu 42, Nông lâm trường Đắk Ơ. Các đơn vị được giao đất cũng đã không thực hiện đúng việc liên doanh, liên kết trồng cao su với các cá nhân theo quy định của UBND tỉnh.             

          Toàn bộ diện tích thu hồi trên, UBND tỉnh Bình Phước giao cho Công ty TNHH Một thành viên cao su Phước Long quản lý, lập phương án sử dụng, đồng thời tiến hành kiểm kê, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chi phí đã đầu tư trên đất.


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

 

Xem nhiều nhất