Bắc Ninh: Còn vướng mắc trong xác định giá đất

Đăng lúc: Thứ tư - 02/06/2021 03:02 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Bắc Ninh: Còn vướng mắc trong xác định giá đất

Bắc Ninh: Còn vướng mắc trong xác định giá đất

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, thời gian qua, công tác định giá đất của tỉnh Bắc Ninh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, giá đất cụ thể được xác định phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường theo đúng mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá. Song, bên cạnh đó còn một số vướng mắc cần tháo gỡ.

Xác định giá đất cụ thể cho 336 dự án

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện việc điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây dựng Bảng giá đất; lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh; hoàn chỉnh hồ sơ, trình HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh ban hành 2 Quyết định.
Theo đó, Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh đã bảo đảm linh hoạt, phù hợp với từng loại đất; giá đất cụ thể được xác định phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường theo quy định của Luật Đất đai, góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước.
Trong thời gian thực hiện Bảng giá đất vừa qua, mức giá trong Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của Chính phủ không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất và của Nhà nước. Hiện, giá đất nông nghiệp, giá bồi thường hoa màu, mức hỗ trợ áp dụng cho công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã ở mức cao theo quy định và so với các tỉnh lân cận.
Đặc biệt, việc bồi thường, hỗ trợ đối với đất ở được xác định theo giá đất cụ thể nên không bị ảnh hưởng bởi Bảng giá đất. Bảng giá đất của tỉnh đã ban hành phù hợp với quy định của Chính phủ, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất và của Nhà nước, phù hợp với thực tế địa phương, đảm bảo thu hút đầu tư sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Từ ngày 1/7/2014 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã xác định giá đất cụ thể cho 336 dự án, trong đó: Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 166 dự án, diện tích đất ở 238,5 ha, tiền sử dụng đất là 10.297 tỷ đồng; giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất 61 dự án, diện tích 274,4 ha, tiền sử dụng đất là 8.976 tỷ đồng; giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 109 dự án, diện tích đất ở 13,6 ha.
Việc xác định giá đất theo giá thị trường để tính bồi thường gặp nhiều khó khăn

Hạn chế nguồn thông tin giá đất

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc định giá đất vẫn còn một số khó khăn và vướng mắc. Cụ thể, tại Khoản 4, Điều 114 của Luật Đất đai không quy định giá đất cụ thể để tính giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP lại quy định lấy giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.
Bên cạnh đó, việc xác định giá đất nông nghiệp theo giá thị trường để tính bồi thường gặp nhiều khó khăn do giá chuyển nhượng đất nông nghiệp không đủ thông tin và nếu có thì rất thấp.
Một khó khăn khác là do việc hạn chế về nguồn thông tin giá đất giao dịch trên thị trường nên thông tin đầu vào của tài sản so sánh khi lập chứng thư chưa thực sự tương đồng với tài sản thẩm định giá.
Trong khi đó việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về các thửa đất đã chuyển nhượng gặp nhiều khó khăn khi thị trường trầm lắng. Đặc biệt, một số trường hợp giá đất ghi trong hợp đồng chuyển nhượng giữa bên mua và bên bán cung cấp không trung thực, chưa phản ánh đúng giá trị thực tế của các thửa đất đã giao dịch thành công.
Mặt khác, việc xác định đơn giá thuê đất hàng năm theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư rất phức tạp, mất nhiều kinh phí thuê tư vấn nhưng lại chỉ áp dụng cho kỳ ổn định đầu tiên (thời gian ổn định 5 năm) đối với thửa đất hoặc khu đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại; từ kỳ ổn định tiếp theo lại xác định đơn giá thuê đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh, do đó đơn giá thuê đất giữa chu kỳ ổn định đầu tiên so với đơn giá thuê đất của chu kỳ ổn định sau có sự chênh lệch rất lớn.
Ngoài ra, còn khó khăn trong việc xác định giá đất cụ thể đối với một số khu đất thuê có nhiều mục đích sử dụng đất, trong đó có đất giáo dục, y tế, thể dục thể thao... vì không có thông tin.
Từ ngày 1/7/2014 đến nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được 164 dự án, diện tích đất ở 236,5 ha, thu từ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất 12.717 tỷ đồng. Quá trình tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn