Xây dựng bảng giá đất năm 2010

Đăng lúc: Thứ hai - 10/03/2014 04:30 - Người đăng bài viết: admin

Giá nhà đất năm 2010

Giá nhà đất năm 2010

Ngày 14/9, thay mặt Bộ trưởng Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đã ký Công văn số 3371/BTNMT-TCQLĐĐ về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2010 của địa phương.
Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan lập kế hoạch, tổ chức điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, xây dựng bảng giá đất của địa phương để UBND cấp tỉnh quyết định và công bố công khai vào ngày 1/1/2010.

Ngoài ra, UBND các tỉnh bố trí đủ kinh phí để tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất quy định tại điểm e khoản 3 Điều 16 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh, đã gửi xin ý kiến các địa phương, trong quá trình tổ chức thực hiện, các địa phương có thể tham khảo quy trình xây dựng bảng giá đất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn nêu trên.
Thông báo website đang được bảo trì bởi
Dịch vụ bảo trì website 


Những tin cũ hơn