Vĩnh Phúc: Đảm bảo đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng lúc: Thứ ba - 30/03/2021 21:26 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
Quy chế quy định cụ thể các nội dung thực hiện trong công tác phối hợp như: xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai, sơ kết, tổng kết định kỳ hoặc đột xuất; công tác tuyên truyền; bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; công tác thanh, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp...
Về thực hiện, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp; phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp), Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đăng ký thế chấp trên địa bàn tỉnh…
Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đãng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; cung cấp, trao đổi thông tin, tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho cơ quan, tô chức, cá nhân theo quy định…

Nguồn tin: www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn