Thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng lúc: Thứ tư - 26/12/2018 02:39 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rất tích cực triển khai việc xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ thực hiện các nghĩa vụ thuế.
 
Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và cung cấp thông tin phục vụ thực hiện các nghĩa vụ thuế thuộc thẩm quyền của UBND địa phương, với nhiệm vụ quyền hạn cấp Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện các nội dung sau:
Về xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp với các đơn vị có liên quan và các chuyên gia để chuẩn bị triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” với mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử và Kiến trúc Chính quyền điện tử ở địa phương.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện, xây dựng các hệ thống thông tin hỗ trợ. Cụ thể:
Về việc hướng dẫn thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất qua mạng điện tử trên toàn quốc: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng xong dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai và dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và hiện đang trình Chính phủ ký ban hành.
Đang xem xét, phê duyệt Dự án “Xây dựng Hệ thống thông tin đất đai và mô hình giao dịch đất đai điện tử” để hoàn thiện việc vận hành hệ thống thông tin đất đai hướng tới thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Về phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ thực hiện các nghĩa vụ thuế, đã phối hợp với Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính triển khai thí điểm mô hình kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý đất đai với cơ quan thuế trong việc nhận hồ sơ và xác định nghĩa vụ tài chính tại 08 tỉnh/thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh) và hiện nay 05 tỉnh (Tiền Giang, Phú Yên, Đắk Lắk, An Giang, Bến Tre) chủ động đề nghị tham gia thí điểm liên thông.
CTTĐT

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn