Tăng cường phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 20/06/2016 09:45 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Từ ngày 10/6, quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được thực hiện theo quy chế mới.
Tăng cường phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai

Tăng cường phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai

Nội dung trên được nêu rõ trong Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong việc đăng ký đất đai (ĐKĐĐ), tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp, trách nhiệm của Sở TN&MT; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường; các cơ quan, tổ chức liên quan.
Theo đó, trong thời hạn 3 ngày sau khi nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN do Văn phòng ĐKĐĐ chuyển đến, Sở TN&MT xem xét, cấp và chuyển toàn bộ hồ sơ kèm GCN đã ký cho Văn phòng ĐKĐĐ để trao GCN cho người sử dụng đất; trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được số liệu địa chính, cơ quan thuế có trách nhiệm xác định và thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định và gửi cho Văn phòng, chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ để theo dõi.
Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi đến Văn phòng ĐKĐĐ khi nhận được phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (theo quy định) trong thời hạn 5 ngày; Sở Nội vụ xác nhận tình hình hoạt động của cơ sở tôn giáo theo quy định; Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm cung cấp lệnh chuyển “Có” để lập thủ tục cấp GCN theo quy định…

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin cũ hơn