Sốp Cộp – Sơn La: Nhiều khó khăn trong thực hiện cấp GCNQSDĐ

Đăng lúc: Thứ năm - 13/12/2018 03:02 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tới nay, huyện Sốp Cộp mới trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở lần đầu cho 406 hộ dân, đạt 21,52%; trao GCNQSDĐ sản xuất nông nghiệp lần đầu cho 970 hộ, đạt 20,45%.
Cán bộ Phòng TN&MT huyện Sốp Cộp thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ lần đầu
Cán bộ Phòng TN&MT huyện Sốp Cộp thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ lần đầu
Để triển khai hiệu quả công tác quản lý đất đai, trên cơ sở Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Sốp Cộp đến năm 2025, UBND huyện Sốp Cộp đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát, qua đó điều chỉnh 2 điểm thuộc Trung tâm hành chính huyện sang đất ở mới. Đồng thời, thực hiện rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất; rà soát điều chỉnh cục bộ mục đích quy hoạch 3 loại rừng để cấp GCNQSDĐ ở lần đầu cho nhân dân.
Kết quả, toàn huyện có 1.887 hộ đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ ở lần đầu, đã ký quyết định, trao GCN cho 406 hộ, đạt 21,52%. Đã ký quyết định, nhưng chưa trao GCN đất ở cho người sử dụng đất là 920 hộ, chiếm 48,75%; nguyên nhân do phải rà soát, đối chiếu hạn mức giao đất với các trường hợp đã được cấp theo Chỉ thị 10 nên mất nhiều thời gian; hiện đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ để điều chỉnh quyết định đã cấp. Chưa có quyết định cấp GCN là 561 hộ, chiếm 29,73%; nguyên nhân do công tác điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng chậm, sản phẩm bản đồ điều chỉnh mới được Hạt kiểm lâm bàn giao cho Phòng TN&MT ngày 15/10.
Về đất sản xuất nông nghiệp, đã ký quyết định, trao GCN cho 970/4.744 hộ, đạt 20,45%. Đã có quyết định cấp GCN nhưng chưa trao cho người sử dụng đất là 1.834 hộ, chiếm 38,66%. Chưa có quyết định cấp GCN là 1.940 hộ, chiếm 40,89%.
Ông Lê Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Sốp Cộp còn chậm, chưa đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
Nguyên nhân là do Sốp Cộp là huyện biên giới, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, các hộ gia đình đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên một số hộ không có nhu cầu cấp hoặc không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ tài chính, dẫn đến việc phối hợp hoàn thiện hồ sơ mất rất nhiều thời gian thực hiện.
Lực lượng cán bộ xét duyệt, thẩm định hồ sơ còn mỏng, sự phối hợp chưa nhịp nhàng, việc thẩm định do Phòng TN&MT thẩm định, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai phối hợp hạn chế. Công tác cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị 10 không được đo đạc chi tiết, thực hiện đo vẽ thủ công, do đó không được chính xác về vị trí, ranh giới, diện tích của thửa đất nên việc kiểm tra, rà soát lại các trường hợp đã được cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị 10 để xác định diện tích vượt hạn mức giao đất nông nghiệp rất khó khăn.
Bên cạnh đó, do không được tập trung bố trí nguồn lực kinh phí đảm bảo ngay từ đầu triển khai dự án, chỉ bố trí trong giai đoạn từ năm 2016 trở lại đây cũng gây nhiều ảnh hưởng tới tiến độ cấp GCN.
Trong những tháng cuối năm 2018, huyện Sốp Cộp sẽ tăng cường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã đôn đốc đơn vị tư vấn tăng cường, tập trung nhân lực, thiết bị hoàn thiện các hồ sơ đủ điều kiện cấp, quyết định, chuyển thông tin thuế và in, trao GCN cho các hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Huyện Sốp Cộp đề nghị Sở TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, riêng các trường hợp nằm trong quy hoạch 3 loại rừng đã được điều chỉnh ra để cấp GCN lần đầu, cho phép huyện được lui thời gian thực hiện đến hết tháng 6/2019. Vì các thủ tục liên quan đến thu hồi, chỉnh lý biến động đất lâm nghiệp phải hoàn thành trước khi lập hồ sơ cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân nên mất nhiều thời gian thực hiện. Đề nghị Sở TN&MT hướng dẫn các huyện cách lập thẩm định hồ sơ kỹ thuật và dự toán lĩnh vực TN&MT theo Thông tư 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi cho hoạt động kinh tế với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.
 
Nguyễn Nga

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn