Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ lần đầu

Đăng lúc: Thứ tư - 29/03/2017 13:43 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Chiều 28/3, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức họp bàn với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về tình hình triển khai, kết quả cấp GCNQSDĐ lần đầu. Ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh buổi họp

Toàn cảnh buổi họp

Để triển khai cấp GCNQSDĐ cho người dân, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội; Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011, Chị thị 05/CT-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 23-CT/TU ngày 31/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, giao chỉ tiêu cho cấp xã, tổ chức rà soát diện tích, số GCN cần cấp; cân đối, bố trí kinh phí triển khai công tác cấp GCN lần đầu. Đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác cấp GCNQSDĐ.

Đồng thời, UBND tỉnh ban hành Quyết định 203/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 về Kế hoạch cấp GCN lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; Quyết định 209/QĐ-UBND ngày 2/2/2017 về Kế hoạch triển khai rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, và chỉnh lý, bổ sung hồ sơ giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT ban hành Hướng dẫn cấp GCN lần đầu và chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Tiến Diện, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Tới nay, tỉnh Sơn La đã cơ bản hoàn thành cấp GCN cho các tổ chức với 3.631 GCN, diện tích trên 963ha.

Với hộ gia đình, cá nhân, tính tới 25/3/2017, toàn tỉnh đã thẩm định hồ sơ cấp GCN lần đầu của 63.899 hộ dân, tổng số 90.916 GCN, trong đó, đã ký trên 60.000 GCN cho hơn 40.700 hộ. Số GCN đang thực hiện trên 30.600 GCN của hơn 23.000 hộ dân; trong đó, 6.137 GCN của 5.517 hộ đã thẩm định xong, đang trình ký; đang thẩm định và hoàn thiện 24.472 GCN của hơn 17.600 hộ dân.

Số hộ chưa được cấp GCN còn khoảng 37.000 hộ, trong đó trên 22.000 hộ cần điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; trên 1.000 hộ nằm trong quy hoạch treo thuộc khu vực đô thị và ven đô thị, hiện các huyện, thành phố đang rà soát, để tiến hành cấp GCN theo khoản 2, điều 49 Luật Đất đai….

Khoảng 7.000 hộ thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất, trong đó khoảng 2.000 hộ thuộc huyện Mộc Châu thuộc đất công ty nông nghiệp bàn giao cho địa phương sau rà soát, sắp xếp. Các hộ này ở trước ngày 15/10/1993, không nhất trí nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Khoảng trên 6.000 hộ không có vướng mắc đủ điều kiện cấp GCN, hiện đang lập hồ sơ để cấp GCN theo quy định.

Nhìn chung, hiện tiến độ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh Sơn La còn chậm. Nguyên nhân của tình trạng này có rất nhiều. Trong đó, một số huyện, thành phố chưa quyết liệt trong công tác cấp GCNQSDĐ, chưa kịp thời tổng hợp vướng mắc để xem xét giải quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng giải quyết.

Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, điều chỉnh quy hoạch khu đô thị; việc xác định diện tích đất nông nghiệp để điều chỉnh quy hoạch sang đất ở, đất sản xuất nông nghiệp còn chậm.

Nguồn gốc sử dụng đất của phần lớn các trường hợp còn tồn đọng rất phức tạp như tranh chấp, vi phạm hành lang các công trình giao thông; các hộ tự chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở; chuyển nhượng chưa làm thủ tục, lấn chiếm đất công; sử dụng đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất… Nhiều khu vực, các bản tự cân đối chia lại đất nên việc xác định diện tích chưa được cấp còn nhiều khó khăn.

Việc cân đối, bố trí kinh phí cho việc cấp GCN lần đầu còn hạn chế. Hầu hết các huyện, thành phố chưa bố trí đủ 20% tiền thu từ đất theo quy định của UBND tỉnh.

Ông Phan Tiến Diện, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La báo cáo nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ lần đầu trên toàn tỉnh
Ông Phan Tiến Diện, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La báo cáo nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ lần đầu trên toàn tỉnh

Tại cuộc họp, đại diện các huyện, thành phố đã thông tin khái quát về tình hình cấp GCN trên địa bàn huyện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Nhìn chung, còn một số huyện, thành phố có tiến độ cấp GCN chậm như: Huyện Quỳnh Nhai còn trên 3.000 hộ đang tiến hành làm thủ tục cấp GCN. Huyện Mai Sơn còn trên 4.000 GCN cần cấp; huyện Mộc Châu hơn 1.983 hộ; huyện Vân Hồ còn trên 1.400 hộ chưa cấp GCN, bao gồm trên 500 hộ sinh sống trong khu vực Rừng đặc dụng Xuân Nha…  

Một số huyện không có các vướng mắc gồm Sông Mã, Phù Yên, Bắc Yên… hiện đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành cấp GCN.

Qua ý kiến của các huyện, đại diện Sở TN&MT đã tháo gỡ những vướng mắc của các huyện, cụ thể, như gỡ vướng trường hợp người dân ở vượt hạng mức, một hộ gia đình ở đông khẩu, nhiều thế hệ….; việc chuyển mục đích sử dụng với đất lúa; việc mua bán chuyển nhượng đất sau thời điểm 1/1/2008…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Sau khi đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra tiến độ triển khai cấp GCNQSDĐ lần đầu tại các huyện, thành phố cuối tháng 2 vừa qua, nhìn chung, các huyện, thành phố đã có những chuyển biến rõ nét, tập trung triển khai nhiệm vụ cấp GCN. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Trong quá trình thực hiện, một số huyện chưa triển khai quyết liệt, chưa đôn đốc thường xuyên, các tổ công tác hoạt động còn kém hiệu quả. Chưa đề xuất cụ thể với tỉnh những khó khăn, vướng mắc bằng văn bản để có hướng dẫn tháo gỡ kịp thời.

“Có những chỗ có thể tôi sẽ trực tiếp xuống nghe để tháo gỡ khó khăn, nhưng nay tôi mới nắm được hết thông tin” – ông Bùi Đức Hải nói.

Trong thời gian tới, ông Bùi Đức Hải đề nghị các huyện, thành phố triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đôn đốc, kiểm soát hiệu quả thực hiện của các tổ công tác. Phối hợp chặt chẽ giữa tổ công tác của huyện với các tổ tư vấn. Phải đảm bảo trong tháng 4 hoàn thành công tác ngoại nghiệp.

Giao Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng… trên cơ sở kiến nghị của các huyện, kịp thời tập hợp để ban hành ngay các văn bản hướng dẫn. Kiến nghị đến đâu ban hành đến đấy. Xử lý ngay vướng mắc thuộc thẩm quyền của ngành. Trong quá trình triển khai thực hiện, vừa làm, vừa rà soát tất các trình tự, thủ tục để đơn giản hóa, rút ngắn các trình tự, thủ tục với người dân. Nghiêm cấm các cấp đề ra các quy trình ngoài các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Giao Sở TN&MT tiếp tục đôn đốc, khắc phục ngay những vướng mắc của Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, giúp các huyện đẩy nhanh tiến độ Dự án. Tham mưu cho tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng với UBND cấp huyện, hoàn thành trong tháng 3/2017.

Đồng thời, các huyện, thành phố hoàn thành báo cáo UBND tỉnh, phân tích kỹ từng trường hợp vướng mắc, có đề xuất tháo gỡ trước ngày 1/4/2017. Thực hiện chế độ báo cáo 15 ngày/lần; 1 tháng họp đánh giá tình hình triển khai 1 lần.  

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tỉnh Sơn La đảm bảo hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu với đất ở trước 30/6/2017; đất nông nghiệp trước 30/12/2017, đúng như lời hứa của ông Bùi Đức Hải với nhân dân tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguyễn Nga


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn