Quỳnh Nhai – Sơn La: Hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu với đất ở

Đăng lúc: Thứ hai - 03/07/2017 11:09 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Chiều 29/6, UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu với đất ở. Ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La dự và chỉ đạo hội nghị. Quỳnh Nhai cũng là huyện đầu tiên của tỉnh Sơn La tổ chức sơ kết công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu.
Ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

(TN&MT) – Chiều 29/6, UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu với đất ở. Ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La dự và chỉ đạo hội nghị. Quỳnh Nhai cũng là huyện đầu tiên của tỉnh Sơn La tổ chức sơ kết công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu.

Ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đặng Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05/TTg-CP ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 23-CT/TU ngày 31/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 203, 209 của UBND tỉnh Sơn La, công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã được tỉnh, huyện đặc biệt quan tâm. Bước đầu, đã đạt được kết quả nhất định. Do đó, việc tổ chức hội nghị sơ kết lần này nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp GCN từ năm 2013 tới nay, tạo điều kiện để công tác cấp GCN lần đầu đạt kết quả cao, đảm bảo nhu cầu chính đáng của người sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cấp GCN, ông Ngô Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cho biết: Nhận thức công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã đã quán triệt, tuyên truyền vận động nhân dân đồng tình tham gia thực hiện. UBND huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ cấp GCNQSDĐ theo điều 49 Luật Đất đai năm 2013 và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN đến cấp xã, phòng ban liên quan của huyện.

Kết quả, tổng số hộ theo kết quả rà soát là 6.771 hộ cần cấp GCN, trong đó, số hộ đủ điều kiện cấp GCN là 5.449 hộ (đất ở 2.582 hộ, với 213,67ha; đất nông nghiệp 2.867 hộ với 2.119,7ha). Tới nay, đã ban hành quyết định cấp GCN cho 4.614 hộ; trong đó, đất ở 2.560/2.582 hộ, đạt 99,14% so với số hộ đủ điều kiện cấp GCN. Đất nông nghiệp 2.054 hộ/2.867 hộ, đạt 71,6% so với số hộ đủ điều kiện cấp GCN. Số hộ không đủ điều kiện cấp GCN, chỉ kê khai đăng ký là 1.322 hộ.

Ông Đặng Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai
Ông Đặng Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện, do hệ thống hồ sơ địa chính chưa được hoàn thiện, diện tích được đo đạc lập hồ sơ địa chính cấp GCNQSDĐ thấp, cấp GCNQSDĐ còn chồng, lấn; một số trường hợp làm nhà ở đơn lẻ, không tập trung đã gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai và cấp GCN.

Trình độ nhận thức của một số hộ dân còn hạn chế, nên việc chuyển nhượng đất đai không đầy đủ thủ tục, giấy tờ theo quy định của pháp luật, chủ yếu là giấy viết tay, hoặc thống nhất bằng miệng; cá biệt có trường hợp người bán đất đã chuyển khỏi địa bàn huyện dẫn đến xác định chủ sở hữu gặp nhiều khó khăn. Đáng lưu ý, trên địa bàn huyện còn diễn ra tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép để xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp; khai phá trái phép đất lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, cán bộ địa chính các xã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác địa chính của huyện, xã còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN. Công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa thực sự được chính quyền xã, bản quan tâm thực hiện. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực hiện cấp GCNQSDĐ còn chậm.

Trong thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai đề ra 3 mục tiêu và 9 giải pháp để hoàn thành công tác cấp GCN lần đầu với đất ở và đất nông nghiệp. Trong đó, tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đến 30/11/2017 cơ bản hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ với đất nông nghiệp đã đăng ký và đủ điều kiện cấp GCN theo quy định của Luật Đất đai 2013, đạt tỷ lệ 99,5% hộ gia đình và cá nhân.

Đặc biệt, các trường hợp có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng đất, UBND huyện giao Phòng TN&MT chủ trì xác định cụ thể số lượng từng xã, hướng dẫn, đôn đốc chính quyền xã tổ chức hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định, làm căn cứ xét cấp GCN.

Tại hội nghị, đại diện các xã Mường Giôn, Chiềng Khoang, Chiềng Khau, Mường Giàng đã báo cáo tình hình triển khai cấp GCN trên địa bàn, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong đó, đề nghị được tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã; gỡ vướng khi nhiều hộ dân không thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Trong công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu, tới nay, tỉnh Sơn La cơ bản đã thực hiện xong công tác cấp GCN với đất ở. Tại huyện Quỳnh Nhai, như vậy kết quả cấp GCN cơ bản đạt tới 99%. Tuy nhiên, số hộ chưa đủ điều kiện cấp còn khá lớn, chiếm tới gần 30% về đất ở, cho thấy công tác quản lý đất đai còn nhiều vấn đề tồn tại, cần xem xét, chấn chỉnh trong thời gian tới. Trong quá trình triển khai thực hiện vừa qua, tỉnh đã có nhiều hướng dẫn, kết luận tháo gỡ khó khăn cho các huyện. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Quỳnh Nhai cần tiếp tục triển khai nhiệm vụ hoàn thiện cho các hộ về đất ở, tiếp tục cấp GCN cho đất sản xuất nông nghiệp.

Để chuẩn bị cho hội nghị sơ kết toàn tỉnh về công tác cấp GCN lần đầu với đất ở trong tháng 7/2017, ông Bùi Đức Hải đề nghị huyện Quỳnh Nhai tiếp tục xem xét có những vấn đề gì trọng tâm, tham mưu, đề xuất với tỉnh, làm rõ những vướng mắc, bất cập của người sử dụng đất cũng như công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đặc biệt tổng hợp những trường hợp đang vi phạm để tỉnh có phương hướng chấn chỉnh kịp thời.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Đặng Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, cam kết tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đến 30/11/2017 cơ bản hoàn thành cấp GCN với đất nông nghiệp.

Ông Đặng Ngọc Hậu cũng giao nhiệm vụ cho UBND các xã, phải xem nhiệm vụ cấp GCN là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của địa phương, nắm chắc diện tích từng loại đất chưa được cấp GCN trên địa bàn, phổ biến nội dung Luật Đất đai đến từng bản, xóm, người sử dụng đất, yêu cầu các hộ kê khai trung thực và kịp thời. Rà soát diện tích mà người dân đang sử dụng đất nông nghiệp ổn định từ trước tới nay nhưng thuộc quy hoạch 3 loại rừng để tổng hợp báo cáo huyện. Các phòng, ban chức năng, UBND các xã phải thực hiện rõ trách nhiệm, nêu cao ý thức cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, nhất là người đứng đầu, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân, hoặc lợi dụng việc cấp GCN để trục lợi cá nhân. Quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp GCN.

Nguyễn Nga


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn