Phối hợp, tăng hiệu quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/07/2016 22:02 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Việc thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ được thực hiện với sự phối hợp của UBND các cấp; Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện; Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện; Cục Thuế thành phố, Chi Cục Thuế quận, huyện; Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị (quận), Phòng Kinh tế hạ tầng (huyện)...
Phối hợp, tăng hiệu quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phối hợp, tăng hiệu quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đó là nội dung Quyết định số 1955/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, UBND TP Cần Thơ vừa được ban hành.
Các thủ tục phối hợp thực hiện giữa các cơ quan liên quan trong đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quy định trong Quy chế này bao gồm: Đăng ký QSDĐ lần đầu (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với QSDĐ ở tại Việt Nam); đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu...

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn