Phí dịch vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên 500 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu

Đăng lúc: Thứ hai - 10/03/2014 21:56 - Người đăng bài viết: admin

giải phóng mặt bằng

giải phóng mặt bằng

Đó là một trong những nội dung mới của Thông tư quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất vừa được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/ 6.
Theo đó, đối với các dự án, tiểu dự án có mức phí dịch vụ trả cho DN thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng dưới 500 triệu đồng/dự án, tiểu dự án thì tổ chức này thỏa thuận với DN thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC quyết định mức chi phí dịch vụ trả cho DN nhưng tối đa không quá mức chi phí do UBND cấp tỉnh và TP quy định.
 

Còn đối với các dự án, tiểu dự án có mức phí dịch vụ trả cho DN thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng từ 500 triệu đồng trở lên/dự án, tiểu dự án thì phải tổ chức đấu thầu để lựa chọn DN cung cấp dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 

Ngoài ra, thông tư này cũng quy định nguồn kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TĐC được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án, tiểu dự án.

 

Trừ trường hợp các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến thì tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TĐC được lập dự toán theo khối lượng công việc thực tế và không khống chế tỷ lệ 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án, tiểu dự án.


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất