Nghị định 148/2020/NĐ-CP: Tháo gỡ vướng mắc cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng lúc: Thứ năm - 04/03/2021 20:33 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ngày 8/2, Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực. Nghị định này sẽ giải quyết được rất nhiều vướng mắc phát sinh trong thời gian qua, trong đó có vấn đề cơ chế, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai và nhiều đổi mới trong việc cấp Giấy chứng nhận (GCN) cho người dân.

Tháo gỡ cơ chế tài chính cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Thời gian qua, hầu hết các Văn phòng Đăng ký đất đai ở địa phương đều phản ánh gặp khó khăn về cơ chế tài chính do Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, các Văn phòng đã triển khai thực hiện, bước đầu đạt những hiệu quả nhất định. Song, theo quy định tại Điểm I, Khoản 1, Điều 5 trong Thông tư 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì “Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp GCN”.
Theo quy định của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định của pháp luật phí và lệ phí, trong khi đó hiện nay, rất nhiều Văn phòng theo cơ chế tự chủ hoàn toàn, không được ngân sách cấp để thực hiện các hoạt động thường xuyên của đơn vị, nếu không có cơ chế thu để đủ bù đắp chi sẽ dẫn đến không có nguồn tài chính đáp ứng nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân.
Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai.
Để giải quyết về vấn đề này, Nghị định 148 đã sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể, quy định khi Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp các dịch vụ thì người yêu cầu cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả chi phí cho việc được cung cấp dịch vụ đó. Đối với thủ tục đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người yêu cầu cung cấp dịch vụ có trách nhiệm trả phí thẩm định hồ sơ và thẩm định các điều kiện đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trả chi phí đối với các công việc còn lại của thủ tục theo giá cung cấp dịch vụ công do UBND cấp tỉnh ban hành.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung một số nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu của người dân, cơ quan quản lý Nhà nước như:  Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký, lập hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Tư vấn xác định giá đất; Đấu giá quyền sử dụng đất; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và thông tin khác về đất đai; Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ; Các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Chi nhánh Văn phòng đất đai có thể cấp, cấp đổi, cấp lại GCN

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Nghị định quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại GCN là Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Điều này đồng nghĩa với việc bổ sung thêm Chi nhánh Văn phòng đất đai có thể giải quyết các vấn đề này, khác với trước đây người dân chỉ có thể tới Văn phòng Đăng ký mới được giải quyết.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định đối với trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại GCN theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.
Đối với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ thì các Sở TN&MT, Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng  thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo Quyết định của UBND cấp tỉnh, trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại GCN tại địa điểm ngoài trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn