Làm việc về Đề án Điều tra, đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp xếp theo nghị định số 118/2014/NĐ-CP

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/11/2019 11:26 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Làm việc về Đề án Điều tra, đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp xếp theo nghị định số 118/2014/NĐ-CP

Làm việc về Đề án Điều tra, đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp xếp theo nghị định số 118/2014/NĐ-CP

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn đã chủ trì buổi làm việc về Đề án Điều tra, đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp xếp theo nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị gồm các Vụ: Chính sách và Pháp chế, Vụ Kế hoạch và Tài chính; Văn phòng; các Cục: Đăng ký đất đai, Quy hoạch đất đai, Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Kiểm soát và Quản lý sử dụng đất; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra đất đai, Viện Nghiên cứu đất đai.

 
Toàn cảnh buổi làm việc về Đề án Điều tra, đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp
sau khi rà soát, sắp xếp theo nghị định số 118/2014/NĐ-CP

 
Trong quá trình hoạt động, các nông lâm trường đã nhiều lần được rà soát, sắp xếp lại, trong đó, việc sắp xếp mang tính bước ngoặt từ khi thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 1 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Triển khai thực hiện Nghị quyết này, Chính phủ đã cụ thể hóa việc sắp xếp lại các nông, lâm trường thành các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp (một số nông, lâm trường được chuyển đổi thành Ban quản lý rừng, các tổ chức sự nghiệp khác hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp) tại Nghị định số 170/NĐ-CP và nghị định số 200/2004/NĐ-CP. Qua đó, phần lớn các ty nông, lâm nghiệp được rà soát chức năng nhiệm vụ theo hướng phân biệt rõ nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ công ích; từ đó các công ty đã có nhiều chuyển biến quan trọng cả về tổ chức, quản trị doanh nghiệp và quản trị đất đai...Sau sắp xếp, các công ty này đã có đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại địa bàn nông thôn, miền núi; nhiều công ty đã trở thành nòng cốt phát triển một số ngành hàng nông, lâm sản quan trọng, hình thành và phát triển vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, tạo thuận lợi cho cơ sở chế biến nông, lâm sản.
Tuy nhiên, sau khi được chuyển đổi, ở nhiều nông, lâm trường vẫn bộc lộ nhiều tồn tại yếu kém như: Hiệu quả sử dụng đất chưa cao; tình trạng sử dụng đất  không đúng đối tượng, không đúng mục đích vẫn còn xảy ra nhiều nơi, gây lãng phí nguồn tài nguyên; Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp, vi phạm hợp đồng giao khoán đất có nguồn gốc nông, lâm trường diễn ra phức tạp, khó kiểm soát; Chưa quản lý và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng đối tượng phần diện tích nông trường, lâm trường bàn giao về cho địa phương; Việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường chưa được thực hiện thường xuyên, triệt để; đặc biệt là vai trò chủ động của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất chưa phát huy tốt....

Với mục tiêu “Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên rừng. Đất đai và tài nguyên rừng phải được giao cho những chủ thể quản lý, sử dụng có hiệu quả; gắn quyền lợi với trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ, phát triển rừng...Giải quyết cơ bản các tồn tại, vướng mắc về đất đai, nhất là đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc, bảo đảm ổn định xã hội và thực hiện tốt việc đổi mới quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật” thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, các công ty nông, lâm nghiệp tiếp tục được rà soát, sắp xếp đổi mới và phát tiển nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 08 tháng 1 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên”, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường đáng giá hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ để đề xuất phương án xử lý, đảm bảo cân đối giữa mô hình quản trị doanh nghiệp, mô hình sản xuất, nguồn lực lao động với diện tích bị giữ lại, mang lại nguồn thu tương ứng cho ngân sách. Phần diện tích dôi dư ưu tiên giao hoặc cho thuê đối với người dân tại chỗ là những người đang trực tiếp nhận khoán, thuê, mướn lại đất của nông, lâm trường để đảm bảo đất đai được sử dụng có hiệu quả.
Mặc dù công tác quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực như nêu trên; tuy nhiên đánh giá về tổng quan thì việc quản lý sử dụng chưa hiệu quả; tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường vẫn còn xảy ra, trong đó có một số vụ việc phức tạp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội; việc giải quyết như cầu bố trí đất ở, đất canh tác cho người dân địa phương chưa có giải pháp thấu đáo.
Do đó, việc xây dựng dự án đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ là cần thiết, nhằm đánh giá lại hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp, đề xuất các phương án đảm bảo đất đai được sử dụng có hiệu quả.

 

Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn tại buổi làm việc về Đề án Điều tra, đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp
sau khi rà soát, sắp xếp theo nghị định số 118/2014/NĐ-CP

 
Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến góp ý của các đơn vị chuyên môn về Đề án Điều tra, đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp xếp theo nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn đã phát biểu chỉ đạo Cục Đăng ký đất đai chủ trì xây dựng và thực hiện dự án phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tổng cục khẩn trương rà soát và hoàn thiện Đề án để nhanh chóng triển khai giai đoạn hai của Dự án trong thời gian tới, phải đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Dự án là đánh giá được hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ để đề xuất phương án xử lý đảm bảo cân đối giữa mô hình quản trị doanh nghiệp, mô hình sản xuất, nguồn lực lao động với diện tích đất giữ lại, mang lại nguồn thu tương xứng  cho ngân sách./.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn