Lai Châu: Cấp sổ đỏ đạt trên 90%

Đăng lúc: Thứ năm - 09/03/2017 16:41 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Lai Châu cho biết, thực hiện Nghị quyết số 07/2007/QH12 ngày 12/11/2007 của Quốc hội khóa XII, Nghị quyết số 30/2012/QH13 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên phạm vi toàn quốc, đến nay tỉnh đã thực hiện đạt 91,51% việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) và cơ bản hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội.
Người dân giao dịch về đất đai tại Phòng một cửa thành phố Lai Châu

Người dân giao dịch về đất đai tại Phòng một cửa thành phố Lai Châu

Năm 2016, tỷ lệ cấp sổ đỏ lần đầu 16.667 giấy với diện tích 4.704,34ha, chiếm 96,34% diện tích đất cần cấp và thành phố trở thành đơn vị đi đầu trong thực hiện công tác này.

Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai được UBND tỉnh và ngành TN&MT quan tâm thực hiện thường xuyên thông qua rà soát các thủ tục hành chính để sửa đổi phù hợp. UBND tỉnh ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện, xã theo hướng cắt giảm 20% thời gian và thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân.

Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Lai Châu phấn đấu tỷ lệ cấp sổ đỏ đạt trên 95% diện tích đất cần cấp. Để đạt được mục tiêu đó, ngành Tài nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp như: rà soát lại bộ thủ tục hành chính, đảm bảo cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục về đất đai, ban hành quy định đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh và người sử dụng đất thuận lợi khi làm thủ tục về đất đai...

Phạm Trung


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn