Hội nghị toàn quốc về Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng lúc: Thứ bảy - 07/12/2019 03:06 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hội nghị toàn quốc về Văn phòng đăng ký đất đai

Hội nghị toàn quốc về Văn phòng đăng ký đất đai

Trong 02 ngày 06 và 07 tháng 12 năm 2019 tại Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai trên toàn quốc.

Tham dự Hội nghị có hơn 360 đại biểu đến từ các Bộ, ban nghành: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; các chuyên gia, khách mời; các Hiêp hội như: Hiệp hội ngân hàng, Hiệp hội Công chứng và đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường của 63 tỉnh, thành phố về tham dự.

Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai ra đời trên cơ sở quy định của pháp luật đất đai năm 2013. Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập theo quy định của Pháp luật.
Nhằm đẩy mạnh việc kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, ngày 27 tháng 8 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ đã có Thông báo số 347/TB-VPCP, trong đó đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm là phải đẩy mạnh việc kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai một cấp làm nền tảng cho hoạt động cải cách thủ tục hành chính về đất đai, hướng tới Chính phủ điện tử.

Toàn cảnh Hội nghị
Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.
Đến nay, sau gần 6 năm triển khai thực hiện quy định về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai đã đạt được một số kết quả như: đã có 57/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có gần 12,7 nghìn người (trung bình mỗi tỉnh có khoảng 200 người) với gần 70% trong tổng số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên (8,9 nghìn cán bộ);Tổng nguồn thu của Văn phòng đăng ký trong 3 năm gần đây đạt 3.857,4 tỷ đồng. Năm 2018, một số tỉnh có nguồn thu cao như: Thành phố Hồ Chí Minh 194,2 tỷ đồng, Bình Dương 159,2 tỷ đồng, Đà Nẵng 181 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 98 tỷ đồng, Lâm Đồng 69 tỷ đồng; đã có 165/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 46 tỉnh/thành phố đang vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai; Tổng số lượng giao dịch đã giải quyết của hệ thống Văn phòng đăng ký trong 3 năm gần đây đạt khoảng 8 triệu lượt giao dịch. Năm 2018, một số tỉnh, thành phố có số lượng giao dịch đã giải quyết cao như: Thành phố Hồ Chí Minh 900.000 hồ sơ, Thành phố Hà Nội 400.000 hồ sơ, thành phố Đà Nẵng 200.000 hồ sơ, Lâm Đồng 200.000 hồ sơ, Bình Dương 130.000 hồ sơ,...

Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi Hội nghị, ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai đã khẳng định: việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai đã giúp đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa ngành quản lý đất đai, thực hiện cải cách hành chính một cách mạnh mẽ trong lĩnh vực đất đai liên quan đến người dân, doanh nghiệp như số lượng, thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm, các Văn phòng đăng ký đã có điều kiện hơn về lực lượng chuyên môn, chủ động hơn trong việc điều phối nguồn nhân lực trong toàn hệ thống, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức được tiếp cận với hệ thống tổ chức chuyên nghiệp, thuận lợi và linh hoạt khi có nhu cầu thực hiện các giao dịch về đất đai. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai cũng còn những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, cơ chế hoạt động cũng như những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Phó Tổng cục trưởng bày tỏ mong muốn qua Hội nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn nhận được các đề xuất, đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương để có các giải pháp toàn diện, đồng bộ để phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai trên phạm vi cả nước./.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn