Hòa Bình: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong cấp GCN quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ tư - 12/12/2018 03:42 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quan yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh phải đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân trong công tác cấp GCN quyền sử dụng đất

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quan yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh phải đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân trong công tác cấp GCN quyền sử dụng đất

Giai đoạn 2016 - 2017, toàn tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 776 đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) liên quan đến đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất (SDĐ), trong đó: có 168 đơn khiếu nại, (21,65%), 66 đơn tố cáo (8,5%), tranh chấp 128 đơn (16,5%), kiến nghị phản ánh 414 đơn (53,35%).
Để “hạ nhiệt” trong lĩnh vực quản lý đất đai, tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội đánh giá tình hình giải quyết, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (SDĐ) và thực hiện các các quyền của người sử dụng đất, những tồn tại vướng mắc và bàn giải pháp giải quyến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chỉ đạo các ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong cấp GCN quyền sử dụng đất, tăng cưởng hiệu quả quản lý đất đai, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.
a
Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quan yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh phải đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân trong công tác cấp GCN quyền sử dụng đất
Hai năm qua, các đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh được phân loại, giải quyết và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Các vụ việc tồn đọng kéo dài được các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm.
1 3
Nâng cao hiệu quả QLNN về đất đai góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển. Ảnh: Internet
 
Trong 2 năm, toàn tỉnh Hòa Bình đã nhận được 328 đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, trong đó số đơn thuộc thẩm quyền 201 đơn và 127 đơn không thuộc thẩm quyền, trong đó đã giải quyết xong 184 vụ việc, đang giải quyết hoặc tiếp tục khiếu nại lên cấp trên 17 đơn và có 127 đơn không thuộc thẩm quyền được xử lý theo quy định của pháp luật. Tỉnh Hòa Bình đã cơ bản đã hoàn thành việc cấp GCN QSD các loại đất cho các hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định. Tỉnh đã hoàn thành công tác đo đạc, rà soát, cơ bản giải quyết dứt điểm ranh giới, diện tích do các nông, lâm trường quản lý, các khu BTTN, các vườn quốc gia quản lý, sử dụng trên địa bàn.
Trong quá trình cấp GCN, thực hiện các quyền của người sử dụng đất vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc như: việc cấp GCN quyền SDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, diện tích trên GCN không đúng thực tế; nhiều địa phương cấp GCN sai quy định. Trên địa bàn tỉnh còn trên 14000 ha diện tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường đã bàn giao cho địa phương quản lý chưa được xem xét cấp GCN. Việc thu tiền SDĐ khi thực hiện cấp GCN các hộ gia đình, cá nhân gặp nhiều khó khăn… là nguyên nhân phát sinh KNTC, tranh chấp đất đai.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chỉ đạo các ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện cấp GCN; tăng cường công tác cập nhận, chính lý hồ sơ địa chính làm cơ sở cho việc cấp mới, cấp đổi GCN; thực hiện đo đạc địa chính chính quy, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính những địa phương chưa được đo đạc bản đồ địa chính; đo đạc chỉnh lý, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở những nơi đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng hiện nay đã biến động, thay đổi nhiều. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất, báo cáo với Trung ương triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý đất đai. Sở TN&MT xây dựng kế hoạch, pháp cụ thể nâng cao hiệu quả QLNN về đất đai trên địa bàn. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết KNTC, tranh chấp đất đai và cấp GCN quyền SDĐ, thực hiện thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên pháp luật về đất đai.
Hồng Thắng - Lê Chung

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn