Hà Nội: Áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có lợi cho người dân

Đăng lúc: Thứ hai - 10/03/2014 06:03 - Người đăng bài viết: admin

Bồi thường

Bồi thường

Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/10/2009.
Theo đó, thành phố sẽ áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ tối đa theo "khung" của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cụ thể, đất nông nghiệp, vườn, ao trong cùng một thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư không được công nhận là đất ở. Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn ao, trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông, có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định, khi Nhà nước thu hồi thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm quy định tại bảng giá đất ban hành hàng năm còn được hỗ trợ bằng tiền có giá trị bằng 70% giá đất ở trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 15/10/1993 và có một trong các điều kiện được bồi thường theo giá đất ở; bằng 40% giá đất ở trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở không có giấy tờ từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 và có một trong các điều kiện được bồi thường theo giá đất ở. Đồng thời diện tích hỗ trợ tính theo diện tích thực tế bị thu hồi nhưng tối đa không quá 5 lần hạn mức giao đất ở mới tại địa phương.
Liên quan đến việc bố trí tái định cư bằng nhà chung cư cao tầng đối với hộ gia đình, cá nhân thì trong trường hợp diện tích sàn căn hộ bị thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy chuẩn xây dựng nhà ở tái định cư thì diện tích nhà được bố trí tái định cư không thấp hơn diện tích tối thiểu của sàn căn hộ theo quy chuẩn xây dựng nhà ở tái định cư. Trường hợp diện tích sàn căn hộ bị thu hồi lớn hơn diện tích tối thiểu theo tiêu chuẩn xây dựng của căn hộ chung cư tái định cư thì diện tích sàn căn hộ được tái định cư không thấp hơn diện tích sàn căn hộ bị thu hồi. Trường hợp thu hồi nhà ở có khuôn viên đất ở sử dụng riêng thì diện tích sàn căn hộ được bố trí tái định cư không cao hơn 2 lần diện tích đất ở bị thu hồi đủ điều kiện được bồi thường theo quy định.
Trường hợp phát sinh việc chuyển vùng, chuyển tầng cao so với vị trí tại nơi thu hồi thì ngoài nguyên tắc xác định diện tích nhà bố trí tái định cư theo quy định thì diện tích nhà chung cư tái định cư được tính tăng thêm 15% cho mỗi lần chuyển qua một đường vành đai liền kề tính từ khu vực bị thu hồi đất ra xa dần ngoài trung tâm thành phố; trường hợp nhà chung cư tái định cư là nhà chung cư không có thang máy thì diện tích nhà chung cư tái định cư được tính tăng thêm 10% cho mỗi tầng cao hơn liền kề so với vị trí tầng cao tại nơi thu hồi đất. Không áp dụng hệ số chuyển đổi diện tích do chuyển đổi tầng cao nếu nhà chung cư tái định cư là nhà có thang máy. Trong trường hợp chủ sử dụng nhà ở, đất ở có từ 10 nhân khẩu trở lên đang ăn ở thường xuyên và đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa điểm giải phóng mặt bằng, nếu phải di chuyển chỗ ở thì được mua thêm 1 căn hộ tái định cư; trường hợp một chủ sử dụng nhà ở, đất ở có từ 2 hộ gia đình trở lên có đồng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà thì mỗi hộ gia đình phải di chuyển được xét mua 1 căn hộ tái định cư. Đối với trường hợp không được bồi thường, hỗ trợ về đất theo giá đất ở nhưng không còn nơi ăn ở nào khác thì được mua 1 căn hộ tái định cư tối thiểu (45 m2), nếu được bố trí tái định cư với diện tích căn hộ lớn hơn 45 m2 thì phải mua theo giá quy định nhân hệ số điều chỉnh bằng 1,2 và phải trả tiền mua nhà một lần trước khi nhận nhà tái định cư...

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn