Tắt Thông Báo [X]

Giá bán nhà sở hữu Nhà nước phải được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phê duyệt

Đăng lúc: Thứ hai - 10/03/2014 16:25 - Người đăng bài viết: admin

Giá nhà nước

Giá nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.
Theo Thông tư này, các Công ty Nhà nước thuộc Trung ương và địa phương quản lý khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước phải thuê tổ chức thẩm định giá tài sản để xác định giá bán tài sản trên đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 

Giá này phải gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành. Giá chuyển nhượng tài sản nhà nước phải sát với giá thực tế trên thị trường theo mục đích sử dụng mới, không thấp hơn giá đất cùng loại do UBND cấp tỉnh công bố vào ngày 1/1 hàng năm.

 

Kết quả đấu giá sẽ chỉ có giá trị khi Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm và kết quả bán đấu giá.

 

Cũng theo thông tư của Bộ Tài chính, nếu thông báo bán đấu giá theo quy định mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua, hoặc có tổ chức, cá nhân đăng ký mua sử dụng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường... thì được phép chỉ định mua.

 
Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nếu được bán đất, tài sản trên đất thì sau khi trừ chi phí phải nộp tiền thu được vào kho bạc. Tiền này được ưu tiên hỗ trợ các dự án cải tạo trụ sở, di dời nhà dân hoặc nộp vào ngân sách nhà nước.

 


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

 

Xem nhiều nhất