Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La đầu tư gần 20.294 tỷ đồng

Đăng lúc: Thứ hai - 10/03/2014 22:17 - Người đăng bài viết: admin

Sơn la

Sơn la

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 801/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La. Theo đó, tổng số dân phải di chuyển là 20.260 hộ, 95.733 khẩu, trong đó, tỉnh Sơn La là 12.500 hộ, 61.509 khẩu; tỉnh Điện Biên 4.436 hộ, 17.805 khẩu và tỉnh Lai Châu 3.324 hộ, 16.419 khẩu
Tính đến năm 2009, cả 3 tỉnh đã di chuyển được 18.157 hộ. Như vậy, số dân phải di chuyển đến năm 2010 là 2.103 hộ, trong đó Sơn La là 1.012 hộ và Điện Biên 1.091 hộ, còn Lai Châu đã hoàn thành xong việc di dân.

Trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư  dự án quan trọng này, tổng số khu, điểm tái định cư tập trung của Dự án là 81 khu, 272 điểm, tái định cư xen ghép vào 39 bản thuộc 18 xã và tái định cư tự nguyện. Tái định cư được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với các điều kiện cho sản xuất, phong tục, tập quán và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc nơi đi cũng như nơi đến. Cụ thể, tái định cư tập trung nông thôn 70 khu, 249 điểm, bố trí 13.597 hộ; tái định cư tập trung đô thị 11 khu, 23 điểm, bố trí 5.445 hộ; còn lại là tái định cư xen ghép, tự nguyện 1.460 hộ. Một trong những yêu cầu đặt ra là hệ thống kết cấu hạ tầng tái định cư phải được bảo đảm xây dựng đồng bộ; trong đó, ưu tiên nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án đầu tư khác trên địa bàn (giao thông, thủy lợi, điện, xây dựng đô thị mới...) với dự án di dân tái định cư để xây dựng kết cấu hạ tầng. Tổng vốn đầu tư Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La là 20.293,821 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư là 14.335,726 tỷ đồng và nguồn vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 5.958,095 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ cụ thể cho các tỉnh: Sơn La 11.128,626 tỷ đồng, Điện Biên 6.040,685 tỷ đồng và Lai Châu 3.124,510 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2009, đã giải ngân được 5.545,594 tỷ đồng. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La là 3.747,967 tỷ đồng, trong đó, tỉnh Sơn La 2.724,234 tỷ đồng, Điện Biên 255,874 tỷ đồng và Lai Châu 767,859 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tiến độ di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La phải bảo đảm đáp ứng tiến độ lấp dòng đợt 3 vào cuối quý II/2010 và phát điện tổ máy số 1 vào quý IV/2010. Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho UBND 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La. Thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất và cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ tái định cư Dự án Thủy điện Sơn la theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phát triển sản xuất, xây dựng và triển khai phương án chuyển đổi ngành nghề nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ tái định cư trên địa bàn từng tỉnh.


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất