Đơn giản hóa các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Chủ nhật - 16/12/2018 23:17 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Để cải cách thủ tục hành chính về đất đai nói chung, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói riêng, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên rà soát và trình Chính phủ ban hành các quy định về các thủ tục hành chính theo hướng quy trình, hồ sơ thực hiện được đơn giản, rút ngắn thời gian.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, trong đó đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện so với trước đây đối với nhiều thủ tục như: đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở trong các dự án từ 30 ngày xuống còn 15 ngày; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giảm từ 20 ngày xuống còn 15; thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận là không quá 07 ngày, trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày...
Song song với việc rú ngắn thời gian thực hiện, việc nộp hồ sơ cũng được thuận tiện, công khai, minh bạch, theo cơ chế một cửa; quy định rõ ràng cơ chế giải quyết đối với trường hợp chậm xử lý do trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và lỗi của người thực hiện thủ tục; nhiều địa phương đã có sự nỗ lực trong tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực đất đai.
Phản ánh thực tế của cử tri một số địa phương có việc chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có thể do trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính còn có một số cán bộ vi phạm quy định của pháp luật gây chậm trễ thủ tục cho người dân. Vì vậy, đề nghị cử tri có đơn khiếu nại đến cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại để được xem xét giải quyết theo quy định, góp phần đấu tranh phòng chống các tiêu cực trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn