Điện Biên: Cấp trên 34.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/12/2018 19:45 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy CNQSDĐ) trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số giấy CNQSDĐ đất cấp sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành trên 34.000 giấy.
Thực hiện Luật đất đai 2013, việc cấp Giấy CNQSDĐtrên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, nhất là ở đô thị và khu vực nông thôn vùng thấp. Thông qua việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thể hiện được quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy CNQSDĐ bảo đảm quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với đất đai.
 
Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, công tác cấp Giấy CNQSDĐ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực
Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, công tác cấp Giấy CNQSDĐ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực
Theo Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay” của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện cấp 34.126 Giấy CNQSDĐ với diện tích 23.754.046,4m2 cho các hộ gia đình, cá nhân. Thẩm định, cấp 450 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 184 tổ chức với diện tích 15.142.687,21m2.
Việc đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất, phí, lệ phí cấp giấy CNQSDĐ, đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đã góp phần tăng nguồn thu ngân sách tỉnh với số tiền là 384.065.414.162. Cụ thể: Thu tiền sử dụng đất: 382.440.909.182đ, trong đó thu từ đấu giá 134.406.615.494đ. Thu phí thẩm định cấp giấy CNQSDĐ: 1.624.504.980đ. 
 
Tác giả bài viết: Hà Thuận
Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn