Cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Nam Định

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/08/2016 10:46 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Nam Định đã cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân; đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo.
Cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Nam Định

Cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Nam Định

Ngoài ra, tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp; hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015; tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm tốt công tác lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đáp ứng nhu cầu về đất cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất ở, tạo nguồn vốn xây dựng các công trình hạ tầng.
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau 5 năm (2011 – 2015) đạt được những kết quả tích cực, góp phần tăng cường một bước hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, khai thác tốt tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã khoanh định quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng đất để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển đô thị; đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách Nhà nước thông qua đấu giá, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích đất chưa sử dụng từng bước được khai thác đưa vào sử dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trường. 

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn