Chủ động áp dụng Luật Đất đai: Hoàn thành sớm cấp sổ đỏ

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/08/2016 10:53 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, thời gian qua, nhờ chủ động áp dụng Luật Đất đai một số huyện như Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Đức Linh, Phú Quý đã sớm hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …
Chủ động áp dụng Luật Đất đai: Hoàn thành sớm cấp sổ đỏ

Chủ động áp dụng Luật Đất đai: Hoàn thành sớm cấp sổ đỏ

Riêng Hàm Thuận Bắc chỉ 6 tháng đầu năm nay đã cấp giấy cho khoảng 784 ha đất các loại, vượt gần 12% kế hoạch năm. Áp dụng thông thoáng của Luật, thành phố Phan Thiết đang xem xét, hoàn chỉnh hồ sơ cấp giấy cho 200 ha đất thuộc Dự án tổng thể vào 5 tháng cuối năm. Huyện Tánh Linh cũng đang bổ sung hồ sơ cấp giấy tại khu vực Biển Lạc, vốn lâu nay vướng mắc.
Để phát huy, Sở đề nghị các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Hoàn thiện Dự án tổng thể để xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển các loại hình kinh tế, thu hút đầu tư.
Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận cũng đề nghị các huyện, thị xã, thành phố linh động áp dụng phù hợp Luật Đất đai mới để tăng cường quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho nhân dân.
Theo đó, chính quyền các cấp (huyện, xã) công bố công khai, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) huyện, xã đã được tỉnh phê duyệt; cũng như rà soát, cập nhật cho phù hợp; hoàn thiện kế hoạch SDĐ 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp huyện.
Cùng với đó, các cơ quan chức năng ở từng địa phương thực hiện chặt chẽ quy trình giao, cho thuê, chuyển mục đích SDĐ đối với các loại đất: trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác. Đẩy mạnh giao đất có thu tiền SDĐ, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền SDĐ…
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị, UBND các cấp phải xác định danh mục cho những dự án cần thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội; kiên quyết đề nghị tỉnh thu hồi những diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê ở địa phương nhưng không được chủ đầu tư đưa vào sử dụng, kéo dài thời gian triển khai trên dưới 10 năm nay.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn