Bồi thường đất sát giá thị trường

Đăng lúc: Thứ hai - 10/03/2014 16:05 - Người đăng bài viết: admin

Bồi thường đất sát giá thị trường

Bồi thường đất sát giá thị trường

Từ 1/10, đất thu hồi, tái định cư sẽ sẽ được UBND cấp tỉnh căn cứ vào giá thực tế trên thị trường để đền bù. Ngoài ra, hộ dân bị thu hồi đất cũng sẽ được hỗ trợ chi phí di chuyển, tái định cư, nghề nghiệp...
Đó là nội dung của Nghị định về bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chính phủ ban hành ngày 13/8.

Theo đó, Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì phải bồi thường đất đúng mục đích đó. Nếu không có đất để bồi thường thì giá đất tính theo đúng thời điểm thu hồi. Đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,5-2% giá đất theo mục đích sử dụng đất cho thuê do UBND tỉnh quy định.

Ngoài ra các hộ dân cũng được nhiều mức hỗ trợ để ổn định đời sống. Người dân bị thu hồi 30-70% diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ trong thời gian từ 6 tháng đến 24 tháng. Thu hồi trên 70% được hỗ trợ 12-36 tháng. Đất vườn ao được hỗ trợ 30-70% giá đất ở của thửa đó. Các địa phương có điều kiện quỹ nhà và đất ở có thể hỗ trợ bằng suất đất ở hoặc một căn hộ chung cư hoặc.

Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh bị ngừng sản xuất được hỗ trợ cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân 3 năm liền kề.

Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất nếu thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thì được ngân sách Nhà nước trừ vào tiền sử dụng đất thuê. Trường hợp chủ đầu tư được miễn tiền thuê thì số tiền hỗ trợ sẽ được tính vào vốn đầu tư của dự án.