Xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn là cần thiết

Đăng lúc: Thứ tư - 01/03/2017 12:16 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đồng chí Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận về cuộc họp cho ý kiến đối với Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn.
Phải khẩn trương thực hiện xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn là cần thiết, nhằm bảo tồn các di sản địa chất, di sản văn hóa và các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học

Phải khẩn trương thực hiện xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn là cần thiết, nhằm bảo tồn các di sản địa chất, di sản văn hóa và các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng khẳng định việc lập Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn là cần thiết, phải khẩn trương thực hiện nhằm bảo tồn các di sản địa chất, di sản văn hóa và các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học liên quan. Việc bảo tồn phải dựa vào cộng đồng dân cư. Thông qua bảo tồn, người dân được tham gia và hưởng lợi. Nguồn vốn thực hiện Đề án từ việc huy động tối đa nguồn lực trong xã hội thông qua chính sách xã hội hóa, bằng cơ chế chính sách, giảm chi từ nguồn vốn ngân sách.

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm định Đề án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL). Yêu cầu Công ty Cổ phần ĐTPT Đoàn Ánh Dương tiếp thu nội dung báo cáo thẩm định của Sở VH, TT&DL và ý kiến góp ý của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn chỉnh Đề án, trong đó cần phối hợp với Sở VH,TT&DL hoàn chỉnh đề cương nhiệm vụ lập Đề án, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, đối với các dự án thành phần như Thương cảng cổ Bình Châu; bảo tồn và phát huy giá trị di sản đảo bé - Lý Sơn và các dự án thành phần khác nêu trong Đề án phải được khớp nối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn. Sở VH, TT&DL, Công ty Cổ phần ĐTPT Đoàn Ánh Dương cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cho Sở Xây dựng cập nhật vào hồ sơ, khớp nối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn.

Nhanh chóng hoàn chỉnh Đề án, gửi lại Sở VH, TT&DL để Sở tham mưu dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 01/3/2017.

Giao Sở VH, TT&DL làm đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai Đề án sau khi được phê duyệt.

Tin & ảnh: Võ Hà


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn