Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính tại Lạng Sơn

Đăng lúc: Thứ tư - 22/02/2017 04:03 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ tích hợp, đào tạo, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh.

Để đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính, trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 100 xã/226 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Lạng Sơn phấn đấu trong năm 2017 sẽ phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính của 44 xã và hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của 21 xã. Đến năm 2020, Lạng Sơn phấn đấu sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của cả 226 xã phường, thị trấn.

Nhằm nhanh chóng đưa vào vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ cho công tác quản lý điều hành của nhà nước trong lĩnh vực đất đai; Sở TN&MT Lạng Sơn sẽ phối hợp với các huyện, thành phố khẩn trương tích hợp, triển khai, đào tạo tập huấn, đưa vào vận hành gắn với thực hiện tích hợp dữ liệu địa chính và cập nhật, đăng ký kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ thường xuyên trực tiếp bằng phần mềm Elis.

 

Tác giả bài viết: Bích Đào
Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn