Tổ chức lại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La về 2 cấp

Đăng lúc: Thứ năm - 08/06/2017 17:51 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La.
Tổ chức lại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La về 2 cấp

Tổ chức lại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La về 2 cấp

Theo đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác. Trung tâm Phát triển Quỹ đất bao gồm 1 Giám đốc, không quá 2 Phó Giám đốc, 4 phòng chuyên môn và 16 biên chế.

5 Chi nhánh Trung tâm gồm: Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuận Châu, Phù Yên, Vân Hồ, Mộc Châu, Thành phố; được chuyển nguyên trạng số công chức, viên chức cho UBND các huyện, thành phố. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp Sở TN&MT bàn giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện, thành phố về UBND các huyện, thành phố quản lý và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2017.

Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển Quỹ đất với UBND các huyện, thành phố, Phòng TN&MT, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La.

Quy chế được xây dựng bảo đảm các thủ tục hành chính được thực hiện liên thông, thông suốt, minh bạch, đơn giản, rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, không để ách tắc thủ tục hành chính. Thống nhất với UBND các huyện, thành phố về các nội dung bàn giao con người, cơ sở vật chất, hồ sơ giấy tờ, nhà làm việc, tài sản, tài chính và đảm bảo hoạt động bình thường của Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện, thành phố trước, trong và sau thời điểm bàn giao. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Trước đó, từ ngày 1/5/2016, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La chính thức đi vào hoạt động theo mô hình 1 cấp, trên cơ sở sát nhập Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và 5 Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, thành phố. Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào hoạt động, còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Các Trung tâm chỉ thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án (việc quản lý quỹ đất sạch chưa thực hiện do không có nguồn kinh phí). Việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng giữa Ban bồi thường cấp huyện và Trung tâm Phát triển Quỹ đất còn chồng chéo; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ với cấp huyện còn bộc lộ nhiều hạn chế.

Nguyễn Nga


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn