Tiếp tục hoàn thiện Đề án Thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài

Đăng lúc: Thứ tư - 18/10/2017 16:13 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2017, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến đã chủ trì cuộc họp Tổ Công tác hoàn thiện Đề án “Thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài”. Tham gia cuộc làm việc có thành viên tổ công tác thuộc các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước; Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai: Vụ Chính sách và Pháp chế, Cục Đăng ký đất đai.
Tiếp tục hoàn thiện Đề án Thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài

Tiếp tục hoàn thiện Đề án Thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài

          Tại buổi làm việc các thành viên tổ công tác đã nghe đại diện Lãnh đạo Cục Đăng ký đất đai trình bày báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung chính của Đề án, các hoạt động đã triển khai thực hiện, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và các vấn đề xin ý kiến thành viên tổ công tác. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các thành viên Tổ công tác tham gia dự họp đã phát biểu ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung của Đề án.
Kết thúc buổi làm việc Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đề nghị các thành viên Tổ công tác tích cực tham gia Đề án trong thời gian tới để hoàn thiện Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Đề án.
Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyến – TP Tổng hợp VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn