Thanh Hóa: Cần quan tâm quỹ đất dành cho các dự án lớn

Đăng lúc: Thứ năm - 29/06/2017 11:23 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy


Đất đô thị và đất khu kinh tế có chiều hướng tăng tại Thanh Hóa
Theo tờ trình Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa, các loại đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng có chiều hướng sẽ giảm dần, trong khi đó quỹ đất phi nông nghiệp, đất cho các khu kinh tế, đất đô thị có chiều hướng tăng.

Do vậy, để khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch đất sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp nhằm bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trước đó, tính đến năm 2015, diện tích nhóm đất nông nghiệp là 914.282,57 ha (chiếm 82,26% tổng diện tích tự nhiên); đất phi nông nghiệp là 162.196,42 ha (chiếm 14,59%); đất chưa sử dụng là 34.986,04 ha (chiếm 3,15%).  Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất (Chính phủ phân bổ và UBND tỉnh xác định), điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh, theo đó đất nông nghiệp là 888.551 ha, đất phi nông nghiệp là 195.045 ha, đất chưa sử dụng 27.868,9 ha; đất khu kinh tế 106.000 ha, đất khu đô thị 38.753 ha.

Cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định: Đất đai là tài sản quốc gia, vô cùng quý giá. Vì vậy, Đảng, Nhà nước đã có các chủ trương, chính sách, giải pháp, quy định nhằm bảo vệ, khai thác, quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên này. Tuy nhiên, thực tiễn vấn đề quản lý đất đai do lịch sử, nên trong công tác quản lý còn có  những khó khăn, bất cập. Ông Trinh Văn Chiến đề nghị, quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020), Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh  chỉ đạo các ngành chức năng phải làm việc lại với tất cả các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố để có số liệu chuẩn xác, bảo đảm tầm nhìn phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, cần quan tâm quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, cho các dự án lớn.

Đối với đất nông nghiệp, phải tuân thủ theo quy hoạch của Chính phủ và bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, phải giảm diện tích đất gieo trồng lúa, tính toán đất cho trồng cây công nghiệp, bảo đảm diện tích loại đất này tăng, song phải lựa chọn cây trồng phù hợp, vừa giảm sự phá hoại đất, vừa tăng giá trị kinh tế. Quan tâm quỹ đất  bảo đảm yêu cầu hoạt động của các cơ quan công sở, đất quốc phòng - an ninh. Riêng diện tích đất 3 loại rừng, giao cho ngành  nông nghiệp xác định rõ ở tỉnh ta bao nhiêu thì phù hợp.

 Về các giải pháp, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh, cần phải quản lý theo quy hoạch, kế hoạch, quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt quan tâm công tác quản lý đất đai ở cấp xã. Đối với các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất cần  xử lý nghiêm. Các hoạt động tổ chức sản xuất, đầu tư xây dựng cơ bản,  các hoạt động khác phải theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

PV


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn