Tây Ninh: Cấp được 505.633 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ năm - 03/03/2016 05:20 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Chính phủ về việc tăng cường biện pháp thực hiện hoàn thành cơ bản cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; kế hoạch cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận...
Tây Ninh: Cấp được 505.633 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tây Ninh: Cấp được 505.633 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh, tính đến tháng 8/2015, việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cấp được 505.633 giấy chứng nhận các loại đất chính với tổng diện tích 342.799 ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp cấp được 270.304 giấy, diện tích 256.522,73 ha, đạt tỷ lệ 95% diện tích cần cấp; đất lâm nghiệp cấp được 14 giấy, diện tích 64.991,57 ha, đạt tỷ lệ 98% diện tích cần cấp; đất nuôi trồng thủy sản cấp được 4.595 giấy, diện tích 1.787,63 ha, đạt 100% diện tích cần cấp.
Đối với đất nông nghiệp khác cấp được 1.535 giấy, diện tích 835,70 ha, đạt 100% diện tích cần cấp; đất ở nông thôn cấp được 178.179 giấy, diện tích 7.562,68 ha, đạt tỷ lệ 97,45% diện tích cần cấp; đất ở đô thị cấp được 43.672 giấy, diện tích 1.174 ha, đạt tỷ lệ 98,50% diện tích cần cấp; đất chuyên dùng cấp được 7.085 giấy, tổng diện tích 9.757 ha, đạt tỷ lệ 97,49% diện tích cần cấp; đất tôn giáo, tín ngưỡng cấp được 249 giấy, tổng diện tích 161,84 ha, đạt tỷ lệ 96,85% diện tích cần cấp.
Ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh cho biết, để đạt được kết quả như trên, Sở đã thành lập Tổ công tác cấp giấy chứng nhận ở các huyện để thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu. Được sự quan tâm ủng hộ của các cấp lãnh đạo, Văn phòng Đăng ký đất đai của Sở đã được thành lập và đi vào hoạt động từ 1/4/2015. Đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của Văn phòng đã được đào tạo chính quy, biết sử dụng phần mềm chuyên ngành phục vụ trong công tác. Văn phòng Đăng ký đất đai cũng đã được trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn… Đến nay, công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã cơ bản hoàn thành.
Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn còn một số trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận do đất tiếp giáp biên giới, đất tranh chấp, nguồn gốc đất, ranh giới không rõ ràng; các tổ chức không đến nộp hồ sơ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận; công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính chưa đầy đủ, đồng bộ, chưa áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ địa chính liên kết cơ sở dự liệu 03 cấp (tỉnh, huyện và xã), chưa đáp ứng yêu cầu thông tin trong công tác quản lý đất đai; chưa thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ trên địa bàn tỉnh.
 
Giải pháp hoàn thành cấp giấy chứng nhận
Ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh cho hay, để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo chỉ đạo của Quốc hội khóa XIII, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ phần mềm về cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính để tỉnh thực hiện thống nhất; hỗ trợ kinh phí đo đạc, kinh phí chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính cho tỉnh. Đồng thời, đề ra một số giải pháp nhằm đấy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Theo đó, đối với đất ở đô thị và đất ở nông thôn, thực hiện cho người sử dụng đất ghi nợ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận theo quy định; đối với đất lâm nghiệp, sau khi thống nhất số liệu với các Ban Quản lý rừng phải tiến hành cấp giấy chứng nhận; đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thẩm định kế hoạch cho các huyện, thành phố trích đo độc lập để cấp giấy chứng nhận; Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố tiếp tục thông báo cho người sử dụng đất đến kê khai đăng ký đất, xét cấp giấy chứng nhận kịp thời; các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ đôn đốc các cơ quan, tổ chức sử dụng đất do mình quản lý tiến hành kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận trong thời gian tới.
Song song đó, tổ chức cho người dân và các tổ chức sử dụng đất kê khai đăng ký đồng  loạt; gắn đo đạc lập bản đồ địa chính với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, phát hiện và xử lý nhanh chóng, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện không để việc cấp giấy chứng nhận bị ách tắc kéo dài; tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện, xử lý nghiêm minh những tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người sử dụng đất thực hiện nghiêm các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong đó có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với cơ quan Nhà nước.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất