Sử dụng tối đa nguồn lực đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 28/08/2017 23:28 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Nguồn tài nguyên đất đai đang có xu hướng cạn kiệt, suy thoái, hủy hoại dưới tác động của tự nhiên và con người… Việc này đặt ra nhu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai trong thời kỳ mới.

Theo Bộ TN&MT, trên cơ sở những định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Bộ TN&MT đã trình Quốc Hội ban hành Luật Đất đai 2013. Luật này được tiến hành công phu, nghiêm túc và căn bản trên cơ sở thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, nội dung của Nghị quyết 19 đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đa số tầng lớp nhân dân; đã nghiêm túc nghiên cứu và tiếp thu các kinh nghiệm, các khuyến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung của các tổ chức nước ngoài và các nhà tài trợ quốc tế; đồng thời quan tâm giải quyết những tồn tại, bất cập qua quá trình tổng kết thi hành trên thực tiễn. Trong thời gian tới, lĩnh vực quản lý đất đai tiếp tục kế thừa và phát triển các quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 19. Hoàn thiện phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai, trong đó, sẽ phân định rõ quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước ta theo không gian sử dụng. Pháp luật khác có liên quan có đối tượng điều chỉnh là các công trình, tài nguyên trong phạm vi không gian đã được Luật Đất đai xác định.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách quản lý sử dụng đất đai hiệu quả ở cả chiều cao không gian và chiều sâu công trình trong lòng đất để phát huy tối đa nguồn lực đất đai.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai trong thời kỳ mới. Ảnh: Hoàng Minh
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai trong thời kỳ mới. Ảnh: Hoàng Minh

Đất đai là nguồn lực to lớn trong phát triển kinh tế của đất nước, tuy vậy, ở nhiều nơi còn xảy ra tình trạng sử dụng lãng phí, bỏ hoang hóa đất đai, sử dụng kém hiệu quả hình thành lợi ích nhóm, tham nhũng; còn tình trạng giao đất, cho thuê đất vào những khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh quốc gia. Do đó, cần thiết phải rà soát lại thẩm quyền của các cơ quan quản lý Nhà nước giữa Trung ương và địa phương trong công tác giao đất, cho thuê đất để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với năng lực thực hiện của đối tượng được phân cấp và yêu cầu của đất nước trong thời gian tới; đồng thời, đảm bảo phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 19 là: “Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước cấp Trung ương về đất đai, đồng thời phân cấp phù hợp cho địa phương”.

Theo đó, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, thanh tra, kiểm tra hậu kiểm của cơ quan Trung ương đối với các việc thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương; xem xét lại thẩm quyền trong việc giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư có quy mô lớn, có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất cho quốc phòng, an ninh…

Về hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến đất đai, khẩn trương nghiên cứu xây dựng và ban hành thuế bất động sản; thuế lũy tiến đối với các dự án đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng hoặc bỏ hoang không đưa đất vào sử dụng đúng thời hạn theo quy định. Mặt khác, cũng nghiên cứu xây dựng chính sách thuế, tài chính nói chung để khuyến khích các nhà đầu tư trong nông nghiệp có sử dụng đất nhằm làm tăng giá trị trong sử dụng đất.

Đối với trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật, tại trường hợp thu hồi đất do vi phạm tiến độ sử dụng đất quy định tại Điều 64, Luật Đất đai thực hiện còn khó khăn vì nhiều trường hợp nhà đầu tư không có năng lực triển khai đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư nhưng vẫn phải tiếp tục gia hạn thêm 24 tháng trong khi có nhà đầu tư có nhu cầu nhưng lại không có đất để thực hiện. Mặt khác, quy định xử lý tài sản của dự án đầu tư khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư còn chưa thống nhất với Luật Đầu tư. Do đó, cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện theo hướng đồng thuận với Luật Đầu tư, có chế tài đủ mạnh để thu hồi đất tại các dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, vi phạm pháp luật về đất đai ngay trong quyết định giá đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hiện nay vẫn chưa có quy định thống nhất giữa các trường hợp giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu nên việc triển khai còn có những khó khăn, bất cập. Do đó, cần quy định tiêu chí cụ thể để thực hiện đấu giá hoặc đấu thầu để thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện trên thực tiễn, không gây thất thu cho ngân sách Nhà nước theo hướng đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước, thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất, các dự án không sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thì thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, sẽ thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, vai trò của thanh tra chuyên ngành đất đai còn bất cập khi tổ chức thực hiện, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai chưa cao.  Do đó, cần nghiên cứu và hoàn thiện nhằm phát huy vai trò quản lý. Ngoài ra, công tác kiểm tra việc chấp hành hành pháp luật về đất đai chưa được quy định cụ thể. Cần thiết phải nghiên cứu hoàn thiện các quy định này để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng hệ thống thông tin đai, sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận hơn cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng thông tin đất đai, từng bước rút ngắn thủ tục hành chính, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Ngoài ra, sẽ  tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các tổ chức dịch vụ công.

Tuyết Nhi


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn