Sơn La: Phấn đấu hoàn thành cấp sổ đỏ đúng tiến độ

Đăng lúc: Thứ năm - 29/06/2017 10:49 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hiện nay, chỉ còn khoảng 10 ngày là tới thời điểm tỉnh Sơn La hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu với đất ở theo kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La (trước 30/6/2017). Do đó, các sở, ngành có liên quan, các huyện, thành phố đang dồn mọi nguồn lực để giải quyết các khó khăn còn tồn đọng.
Kiểm tra công tác cấp GCNQSDĐ tại huyện Vân Hồ.
Kiểm tra công tác cấp GCNQSDĐ tại huyện Vân Hồ.

Vướng mắc trong thẩm định hồ sơ

Từ ngày 7-13/6, Đoàn kiểm tra do ông Triệu Ngọc Hoan, Giám đốc Sở TN&MT Sơn La chủ trì đã kiểm tra đột xuất tiến độ thực hiện, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, tư vấn trong việc cấp GCNQSDĐ lần đầu tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên.

Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản, UBND các huyện đã tập trung cao cho công tác chỉ đạo các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn để họp xét cấp GCN đất ở lần đầu cho các hộ. Một số huyện đã đổi mới phương pháp tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ ngay từ cơ sở và đã sớm ban hành quyết định cấp GCN đất ở lần đầu cho từng xã. Các huyện đã thành lập tổ công tác rà soát điều chỉnh đất lâm nghiệp do Hạt kiểm lâm chủ trì.

Đến nay, công tác cấp GCN tại các huyện đã cơ bản hoàn thành việc đo đạc ngoại nghiệp và lập hồ sơ. Đang trình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng TN&MT thẩm định.

Một số huyện đã thực hiện quy trình thẩm định rút gọn hồ sơ đó là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cùng Phòng TN&MT huyện cùng thẩm định hồ sơ. Hồ sơ nào hoàn thiện chuyển lập danh sách trình UBND huyện cấp GCN. Hồ sơ chưa đảm bảo, tư vấn sửa ngay tại chỗ, nên đã rút ngắn thời gian thẩm định. Hiện nay, huyện Yên Châu đã cơ bản hoàn thành công tác cấp GCN, đã ban hành Quyết định cấp GCN và đang tiến hành in bìa.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc phối hợp tại một số huyện chưa thật sự chặt chẽ, dẫn đến chậm tiến độ thẩm định hồ sơ. Tại thời điểm kiểm tra, một số Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng TN&MT chưa có số liệu cụ thể về số hồ sơ đã thẩm định, đang thẩm định, số liệu chưa cụ thể thống nhất dẫn đến huyện chưa ban hành được quyết định cấp GCN. Phòng TN&MT một số huyện trả lại hồ sơ không có lý do cụ thể để tư vấn chỉnh sửa.

Đáng lưu ý, một số huyện chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 60 và Khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (quy định về nơi nộp hồ sơ và tiếp nhận giải quyết hồ sơ); Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 4/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT. Dẫn đến tình trạng, UBND huyện giao phòng TN&MT trực tiếp thực hiện tiếp nhận hồ sơ với tư vấn xong trình UBND huyện ký, không phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc cấp GCN đất ở lần đầu tương đối nhiều, cùng triển khai và hoàn thành trong một thời điểm. Trong khi cán bộ địa chính xã năng lực hạn chế và thường xuyên luân chuyển. Lực lượng cán bộ các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký và Phòng TN&MT tại thời điểm thực hiện quá ít, tuy đã hợp đồng thêm nhân lực nhưng vẫn ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy.

Quy hoạch sử dụng đất không sát với thực tế, việc điều chỉnh bản đồ quy hoạch đất rừng chưa kịp thời. Nhiều khu vực các bản tự cân đối, chia lại đất nên việc xác định diện tích chưa được cấp còn gặp khó khăn. Các hộ có nguồn gốc sử dụng đất từ nông lâm trường có nhiều phức tạp, chủ sử dụng thay đổi nhiều lần.

Tỉnh Sơn La đang tập trung hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu với đất ở trước ngày 30/6/2017.
Tỉnh Sơn La đang tập trung hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu với đất ở trước ngày 30/6/2017.

Tập trung cao để về đích đúng hạn

Mục tiêu tới 30/6/2017 hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu là một thử thách không nhỏ với tỉnh Sơn La, khi thời điểm này đã cận kề.

Ông Triệu Ngọc Hoan, Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Để hoàn thành mục tiêu trên, hiện Sở TN&MT Sơn La đã đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ tại cơ sở theo phương pháp rút gọn quy trình xét duyệt. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo thành phần xét duyệt gồm bản, tiểu khu, hội đồng xét duyệt UBND xã, huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký, Phòng TN&MT theo quy định, thời gian cùng một thời điểm.

Chỉ đạo cán bộ địa chính xã, bản, tổ phối hợp xác định nguồn gốc đất theo quy định của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn của tỉnh đã ban hành. Chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, tư vấn tập trung thẩm định hồ sơ khi tư vấn nộp theo quy trình rút gọn để rút ngắn thời gian thẩm định, thuận lợi cho tư vấn kịp thời chỉnh sửa. Với các huyện đã có quyết định phê duyệt danh sách cấp GCN đất ở lần đầu cho các hộ, cần khẩn trương chỉ đạo in GCN để cấp giấy theo tiến độ.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo các Chi nhánh tập trung nhân lực phối hợp với Phòng TN&MT đẩy nhanh tiến độ thẩm định các hồ sơ đơn vị tư vấn đã nộp. Rà soát, kịp thời chấn chỉnh các đơn vị thực hiện cấp GCN không đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao Phó Giám đốc Sở TN&MT phụ trách công tác cấp GCN đất ở lần đầu tiếp tục phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện cấp GCN đất ở lần đầu cho các hộ đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ, thẩm định hồ sơ theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ mà UBND tỉnh Sơn La đã đề ra.

Nguyễn Nga


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn