Sơn La: Đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013

Đăng lúc: Thứ tư - 07/12/2016 01:55 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyến

(TN&MT) – Những năm qua, Sở TN&MT Sơn La đã tập trung tổ chức tuyên truyền hiệu quả pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện để đưa Luật Đất đai vào cuộc sống. Đồng thời, luôn quan tâm và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thi hành Luật Đất đai, giảm việc ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Để Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, năm 2014, Sở TN&MT Sơn La đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo cấp huyện và cán bộ ngành TN&MT 12 huyện, thành phố với 160 lượt người tham dự; 30 hội nghị phổ biến Luật cho cán bộ Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất, các phòng ban liên quan cấp huyện, lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính – xây dựng cấp xã với hơn 3.600 người tham gia.

Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình để làm các phóng sự, chuyên đề; phối hợp với UBND các huyện, thành phố để tuyên truyền và giao cho cán bộ địa chính cấp xã tăng cường tuyên truyền vận động người sử dụng đất thực hiện tốt quy định về pháp luật đất đai. Qua đó, giúp các cấp, ngành cũng như các đối tượng sử dụng đất nâng cao nhận thức về quản lý, sử dụng đất, giúp cho công tác quản lý nhà nước ngày càng nền nếp.

Bên cạnh đó, để việc triển khai thực hiện Luật Đất đai đảm bảo đồng bộ, kịp thời, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, thống nhất áp dụng Luật; hướng dẫn xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển tiếp giữa Luật cũ và Luật mới.

Đặc biệt, sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, quá trình triển khai thực hiện tại một số xã, phường, thị trấn còn hạn chế, một số nơi thực hiện chưa nghiêm pháp luật đất đai (tự chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, sử dụng đất không đúng mục đích được giao hoặc sử dụng chưa theo quy hoạch, chưa thực hiện đăng ký đất đai...). Một số xã, phường, thị trấn và cấp huyện chưa thực hiện hết trách nhiệm “phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương” theo quy định tại Điều 208 Luật Đất đai.

Trước thực trạng đó, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản tháo gỡ vướng mắc cho các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện. Tham mưu tổ chức Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực đất đai để tổ chức tư vấn liên ngành tháo gỡ vướng mắc cho cấp huyện. Tham mưu hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho cấp huyện. Tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp để giải đáp các vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật.

Thông qua ý kiến phản ánh của các địa phương, người dân và doanh nghiệp, đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết đã kịp thời thực hiện, những vướng mắc không thuộc thẩm quyền đã trình UBND tỉnh tháo gỡ hoặc xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời trình UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quy trình quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nhìn chung, công tác quản lý đất đai nói chung, việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 nói riêng trên địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua đã đạt nhiều kết quả khả quan. Toàn ngành đã tập trung tổ chức tuyên truyền hiệu quả pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện để đưa Luật Đất đai vào cuộc sống. Đã quan tâm và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thi hành Luật Đất đai, giảm việc ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Tích cực và giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc của địa phương, người dân và doanh nghiệp trong quá trình quản lý và sử dụng đất; đặc biệt, việc phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, các công trình trọng điểm.

Quan tâm và chú trọng cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cả ở cấp tỉnh và cấp huyện, đã tập trung quyết liệt để xây dựng bộ thủ tục hành chính về đất đai theo hướng cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giảm 30% thời gian giải quyết nhằm dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số văn bản quy định cụ thể hóa một số điều của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung do khó thực hiện, một số nội dung chưa được Chính phủ quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa hướng dẫn gây khó khăn cho địa phương trong việc tổ chức thi hành Luật. Thực tiễn triển khai thi hành Luật cho thấy vẫn còn có một số nội dung pháp luật về đất đai chưa có quy định điều chỉnh; một số nội dung mặc dù đã có quy định nhưng khó khả thi vì chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn triển khai của tỉnh.

Trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh việc tổ chức thi hành Luật Đất đai, Sở TN&MT Sơn La sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, trong đó quan tâm đến việc đăng ký đất đai, công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất... Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về đất đai cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên, kịp thời rà soát, bãi bỏ các thủ tục, cơ chế chính sách không còn phù hợp với các quy định hiện hành.

Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân nghiêm túc trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai tại địa phương; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành Luật Đất đai về Sở TN&MT để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Nguyễn Nga


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Đường dây nóng
Thông tin đất đai ở địa phương
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư điện tử
Hòm thư góp ý

Xem nhiều nhất