Quy hoạch sử dụng đất đến 2020: Nền móng của các quy hoạch

Đăng lúc: Thứ hai - 25/11/2013 15:33 - Người đăng bài viết: admin

Đất nền

Đất nền

Hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia; hướng dẫn, tập huấn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2014), thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm của cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ năm 2010 của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT.
Cơ cấu sử dụng đất đã chuyển đổi bước đầu phù hợp với cơ cấu kinh tế

Đến nay, việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp đã dần đi vào nề nếp. Cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với nền kinh tế hàng hóa. Từ chỗ diện tích đất có rừng che phủ bị suy giảm mạnh, quy hoạch sử dụng đất đã góp phần khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng, đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị được mở rộng.

Tuy nhiên, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đến nay vẫn chưa phủ kín lãnh thổ, nhất là quy hoạch sử dụng đất cấp xã và cấp huyện. Dù việc dồn điền đổi thửa đã thành công ở nhiều địa phương nhưng toàn quốc vẫn còn có tới 70 triệu thửa đất nên đất canh tác còn manh mún. Đất giao thông còn thiếu so với nhu cầu phát triển, mật độ quốc lộ chỉ đạt 0,053 km/ km2 (thấp hơn so với Trung Quốc - 0,2  km/ km2 và Thái Lan - 0,11 km/ km2). Diện tích cho phát triển đô thị tăng nhanh trong khi cơ cấu sử dụng đất đô thị nhìn chung chưa hợp lý.

Mặt khác, đất chưa sử dụng dù đã giảm mạnh nhưng hiện cả nước vẫn còn hơn 4 triệu ha. Trong đó đất bằng chưa sử dụng còn trên 300.000 ha, phân bố rải rác ở các xã, nhất là các xã vùng ven sông, ven biển. Đất đồi núi chưa sử dụng vẫn còn 3,8 triệu ha, phần lớn người dân bỏ hoang hóa do đất dốc qua canh tác đã suy giảm chất lượng.

Tiến tới xây dựng Luật Quy hoạch sử dụng đất

Tiếp tục đổi mới hoàn thiện chính sách đất đai tiến tới xây dựng Luật Quy hoạch sử dụng đất trong Bộ luật đất đai, trong đó phải quy hoạch sử dụng đất phải được quy định là "quy hoạch của quy hoạch" là một trong những giải pháp quan trọng, theo Bộ TN&MT. Điều này sẽ bảo đảm tính thống nhất trong quản lý và bố trí sử dụng đất trên phạm vi cả nước, cũng như quy định những chế tài cụ thể trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xử phạt đối với việc vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Giải pháp còn là khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, bảo vệ, cải tạo bồi bổ đất, đặc biệt khuyến khích phát triển đất trồng lúa, phát triển rừng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại vùng đồi núi nhằm thu hút các nguồn lực để khai thác hiệu quả quỹ đất. Có chính sách điều tiết giá trị đất tăng lên do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng khi thực hiện các phương án quy hoạch. Có chính sách tài chính nhằm hạn chế việc chuyển đất trồng lúa sang mục đích khác, như thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư...; chính sách để hỗ trợ người sản xuất trồng lúa  như giống, phân bón, kỹ thuật và chính sách bao tiêu sản phẩm...

Định hướng sử dụng đất đến năm 2020

Được giao nhiệm vụ xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 của cả nước, Bộ TN&MT đã có Công văn gửi các Bộ, ngành để nắm bắt các chiến lược, nhu cầu sử dụng đất của các Bộ, ngành, trao đổi, cung cấp các tài liệu về quy hoạch định hướng của các Bộ, ngành, và đã cơ bản thống nhất việc tiếp cận các đầu mối thu thập số liệu của các Bộ, ngành Trung ương.

Các đoàn công tác của Bộ TN&MT đã làm việc với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá tình hình lập và thực hiện giám sát quy hoạch sử dụng đất các cấp ở địa phương thời kỳ 2001-2010, đề xuất nhu cầu sử dụng đất của các địa phương thời kỳ 2011-2020. Bộ TN&MT cũng đã xây dựng hệ thống biểu mẫu lập quy hoạch sử dụng đất đến 2010.

Quy hoạch sử dụng đất cả nước là khung cho việc phân bổ nhu cầu sử dụng đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tuy nhiên, số liệu hiện trạng sử dụng đất sẽ có sai số lớn, bởi lẽ đã có Chỉ thị về việc bảo vệ đất trồng lúa nhưng có tỉnh vẫn đề xuất chuyển đổi đất trồng lúa sang các mục đích phi nông nghiệp.

Mặt khác, vấn đề xác định diện tích đất bị ngập đến từng địa bàn xã, huyện, từng khu vực theo kịch bản biến đổi khí hậu, chủ yếu vẫn là cảnh báo, chưa có cơ sở nghiên cứu cụ thể. Đó là chưa kể diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng do quá trình xâm nhập mặn bởi tác động của việc sử dụng nguồn nước thượng nguồn. Vấn đề còn là một số Bộ, ngành chưa xác định được danh mục các công trình trọng điểm quốc gia đến năm 2020.

Để việc xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 của cả nước kịp trình Chính phủ và Quốc hội vào quý II năm nay, vấn đề là phải ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong việc lập, giám sát thực hiện quy hoạch. Thống nhất số liệu về nhu cầu sử dụng đất của các Bộ, ngành với Bộ TN&MT.

Mặt khác, tăng cường công tác điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu nhằm nâng cao chất lượng phương án quy hoạch sử dụng đất. Về lâu dài, cần sử dụng ảnh vệ tinh vào công tác kiểm kê đất đai để xác định chính xác diện tích các loại đất, đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng, đất công nghiệp, làm dữ liệu đầu vào cho mọi hoạch định chính sách liên quan.

 


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

 

Xem nhiều nhất