Quảng Trị: Thu hồi một phần diện tích đất của Công ty lâm nghiệp cho địa phương quản lý, sử dụng

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/10/2017 09:36 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Quảng Trị: Thu hồi một phần diện tích đất của Công ty lâm nghiệp cho địa phương quản lý, sử dụng

Quảng Trị: Thu hồi một phần diện tích đất của Công ty lâm nghiệp cho địa phương quản lý, sử dụng

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định về thu hồi một phần đất đã cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải thuê tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 4.204.025 m2 đất có rừng trồng sản xuất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải đang quản lý, sử dụng (bao gồm 4.141.616 m2 đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 665414 và 62.409 m2 đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất); thuộc các thuở đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 20, 21 (theo giấy chứng nhận là tờ bản đồ số 2, 3, 4, 6, 7) của xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong.

Lý do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải giao trả lại một phần đất cho UBND huyện Triệu Phong quản lý và lập phương án đưa đất vào sử dụng có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có Quyết định thu hồi một phần diện tích đất là 6.145.254 m2 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 đang quản lý, sử dụng tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (thuộc 2 khu vực, nằm trong 2 giấy chứng nhận đã cấp). Trong đó, 5.989.440 m2 nằm trong tổng số 13.622.518 m2 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số BA 665491 cấp ngày 17/12/2010 và 155.714 m2 nằm trong tổng số 15.555.704 m2 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số BA 665490 (nay là giấy chứng nhận số CB 866958).

Lý do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 giao trả lại một phần diện tích đất cho địa phương quản lý.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức thu hồi đất tại thực địa để giao địa phương quản lý có hiệu quả, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Tiến Nhất

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định về thu hồi một phần đất đã cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải thuê tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 4.204.025 m2 đất có rừng trồng sản xuất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải đang quản lý, sử dụng (bao gồm 4.141.616 m2 đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 665414 và 62.409 m2 đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất); thuộc các thuở đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 20, 21 (theo giấy chứng nhận là tờ bản đồ số 2, 3, 4, 6, 7) của xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong.

Lý do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải giao trả lại một phần đất cho UBND huyện Triệu Phong quản lý và lập phương án đưa đất vào sử dụng có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có Quyết định thu hồi một phần diện tích đất là 6.145.254 m2 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 đang quản lý, sử dụng tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (thuộc 2 khu vực, nằm trong 2 giấy chứng nhận đã cấp). Trong đó, 5.989.440 m2 nằm trong tổng số 13.622.518 m2 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số BA 665491 cấp ngày 17/12/2010 và 155.714 m2 nằm trong tổng số 15.555.704 m2 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số BA 665490 (nay là giấy chứng nhận số CB 866958).

Lý do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 giao trả lại một phần diện tích đất cho địa phương quản lý.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức thu hồi đất tại thực địa để giao địa phương quản lý có hiệu quả, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Tiến Nhất


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn