Quảng Nam xây dựng hệ thông thông tin về chất lượng đất đai

Đăng lúc: Thứ năm - 13/12/2018 22:19 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Điều tra, chỉnh lý bản đồ đất và xây dựng hệ thống thông tin chất lượng đất đai nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên đất phục vụ phát triển nông nghiệp”.
 
Đề tài hướng tới đánh giá chất lượng đất đai và xác định được khả năng thích hợp đối với các cây trồng chính trên đất sản xuất nông nghiệp và đất đồi núi chưa sử dụng. Đồng thời xây dựng hệ thống thông tin về chất lượng đất đai phục vụ công tác quản lý, khai thác và quy hoạch sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường sinh thái. Một vấn đề quan trọng khác mà đề tài hướng đến là xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu số về tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp và đất đồi núi chưa sử dụng trên nền tảng WebGIS.
Từ đề tài này, nhóm tác giả xây dựng được 5 bản đồ chuyên đề về đất nông nghiệp của tỉnh gồm: bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ đất, bản đồ chất lượng đất đai, bản đồ mức độ thích hợp đất đai, bản đồ đề xuất bố trí cơ cấu cây trồng và xây dựng bản đồ đất toàn tỉnh. Trên cơ sở đó đề xuất phương án bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp và các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đặc biệt, nhóm tác giả còn xây dựng được cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp và đất đồi núi chưa sử dụng trực tuyến và phần mềm quản lý, khai thác, sử dụng đất
Tỉnh Quảng Nam đánh giá, đây là những sản phẩm nghiên cứu hữu ích cho công tác quản lý tài nguyên đất đai nói chung, quy hoạch, bố trí sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam nói riêng.
Bùi Thọ

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn