Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Đăng lúc: Thứ năm - 05/04/2018 14:43 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai, hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020, bảo đảm chất lượng, đồng bộ và nâng cao tính khả thi; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp xã và các đối tượng sử dụng đất; rà soát đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.
 
Rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa triển khai thực hiện được, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 01/7/2014. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.
 
Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các giấy chứng nhận đã ký còn chưa trao cho người được cấp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng. Xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 
Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.
 
Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế hạ tầng) phối hợp với UBND cấp xã thực hiện công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt, lở đất cao, nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
UBND cấp xã kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích...
UBND cấp xã kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích...
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ các quy định được giao thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn theo thẩm quyền; đồng thời rà soát bãi bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực.
 
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng sang mục đích sử dụng đất khác theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư; chủ động đề xuất, kiến nghị thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai đối với những dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hết diện tích đất được giao, thuê theo dự án được duyệt, gây lãng phí đất đai và bức xúc trong dư luận xã hội.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu đất đai thành phần và hệ thống quản lý, cập nhật, khai thác tại các địa phương; kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với các ngành có nhu cầu; Tập trung hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các công ty nông, lâm nghiệp.
 
Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước cho Sở Tài nguyên và Môi trường để đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai quốc gia, hệ thống theo dõi, đánh giá quản lý, sử dụng đất đai và tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai của các địa phương; bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
 
Thanh tra tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ theo dõi, rà soát và tổng hợp tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phát về đất đai. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trong lĩnh vực đất đai…

Yến NhiNguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn