Quảng Bình: Đảm bảo chính xác, khách quan trong thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/06/2017 10:55 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 986/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị và địa phương liên quan xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và trách nhiệm trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật để triển khai thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả; đồng thời đảm bảo tính nguyên tắc, chính xác, khách quan, trung thực, công khai, đúng nội dung, không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, đơn vị.

Phạm vi theo dõi là công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin theo quy định; quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; niêm yết công khai thủ tục hành chính có liên quan; thu phí đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đánh giá những kết quả đạt được, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

Trên cơ sở đó, các ngành, đơn vị và địa phương liên quan thu thập, xử lý thông tin, đồng thời kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Được biết, mục đích của việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là để tỉnh nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật, phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Từ đó, kịp thời kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Yên Thi


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn