Phù Yên – Sơn La: Đẩy mạnh thực hiện Luật Đất đai 2013

Đăng lúc: Thứ năm - 29/06/2017 10:15 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản pháp luật về đất đai, những năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La ngày càng được củng cố, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai được nâng lên rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân ngày càng cao, nhà đầu tư từng bước được mở rộng cơ hội trong việc tiếp cận đất đai.
Huyện Phù Yên họp báo cáo tình hình triển khai cấp GCNQSDĐ lần đầu
Huyện Phù Yên họp báo cáo tình hình triển khai cấp GCNQSDĐ lần đầu

Năm 2017 là năm thứ 4 Luật Đất đai 2013 đi vào thực tế, do đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện Phù Yên đã xác định đất đai là lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi tầng lớp nhân dân trên toàn huyện.

Trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Tới nay, UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017, là cơ sở cho việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất. Từ đó, khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan, tránh tình trạng bỏ hoang hóa, gây lãng phí tài nguyên đất. Quá trình sử dụng đất cơ bản dựa trên quan điểm khai thác sử dụng triệt để quỹ đất đai, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Công tác giao đất, cho thuê đất được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai, thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện, tạo sự đồng thuận của người sử dụng đất. Hiện huyện đang tập trung triển khai cấp GCNQSDĐ lần đầu, dự kiến sẽ cấp GCN cho 2.173 hộ, tổng số GCN 2.231 giấy.

Bên cạnh đó, từ đầu năm tới nay, đã chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ao, đất trồng cây hàng năm khác, đất vườn sang đất ở nông thôn, đất ở đô thị cho 58 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích hơn 6.406m2.

Thẩm định, trình UBND huyện quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 92 hộ gia đình, cá nhân, 4 tổ chức, tổng diện tích đất thu hồi hơn 641.000m2, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB hơn 11 tỷ đồng. Tổ chức đấu giá thành công 96 lô đất, tổng số tiền hơn 61 tỷ đồng. Các nguồn thu từ đất đã trở thành một nguồn lực quan trọng trong thu ngân sách của huyện.

Đặc biệt, công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai luôn được huyện quan tâm chú trọng, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật đất đai như sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất đai, tranh chấp đất đai. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh của các tổ chức, cá nhân về các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai được xử lý kịp thời, hiệu quả. Đến hết năm 2016, đã giải quyết 125 trường hợp, không có trường hợp tồn đọng.

Đẩy mạnh thực hiện Luật Đất đai 2013, huyện Phù Yên đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền Luật Đất đai đến mọi tầng lớp nhân dân trên toàn huyện.
Đẩy mạnh thực hiện Luật Đất đai 2013, huyện Phù Yên đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền Luật Đất đai đến mọi tầng lớp nhân dân trên toàn huyện.

Ông Cầm Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên đánh giá: Nhìn chung, thực hiện Luật Đất đai 2013, hiệu quả sử dụng các loại đất được nâng cao. Quỹ đất chưa sử dụng được đưa vào khai thác sử dụng ngày càng nhiều. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp GCNQSDĐ đạt được những kết quả nhất định. Công tác quản lý đất đai dần đi vào nề nếp, ổn định, hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai tại một số xã còn chưa chặt chẽ, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, để hoang hóa và sử dụng không hiệu quả. Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phù hợp với hiện trạng sử dụng đất triển khai còn chậm, gây khó khăn trong công tác quản lý.

Quan điểm sử dụng đất của một bộ phận người dân còn lạc hậu. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi biện pháp canh tác trên đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất còn chậm. Tư tưởng của người sử dụng đất còn trông chờ, ỷ lại vào việc đầu tư, hỗ trợ của nhà nước. Tình trạng người sử dụng đất tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn xảy ra thường xuyên trên hầu hết các xã, thị trấn.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngày càng được Nhà nước quan tâm giải quyết thỏa đáng, song, việc thay đổi cơ chế, chính sách cùng với sự vận dụng thiếu cụ thể, linh hoạt tại các dự án áp dụng các mức bồi thường khác nhau, do sự thay đổi chính sách đã dẫn tới sự suy bì, khiếu kiện kéo dài của người có đất bị thu hồi. Do đó, việc giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án không đảm bảo tiến độ.

Trình độ, năng lực của cán bộ chuyên môn còn nhiều hạn chế, không chủ động trong công việc, chất lượng công tác lập quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch còn nhiều yếu kém.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, huyện Phù Yên kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 01/NĐ-CP ngày 6/1/2017. Kiến nghị UBND tỉnh Sơn La kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản về đất đai của Trung ương để cấp huyện kịp thời nắm bắt, triển khai một cách hiệu quả nhất tại địa phương. Tăng cường các lớp tập huấn chuyên môn, chuyển giao công nghệ, lập cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực đất đai cho huyện và xã để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai cho cán bộ địa phương.

Nguyễn Nga


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn