Ngày 3/10 là Ngày truyền thống ngành quản lý đất đai Việt Nam

Đăng lúc: Thứ tư - 12/03/2014 03:16 - Người đăng bài viết: admin

Truyền thống ngành

Truyền thống ngành

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 850/QĐ-TTg lấy ngày 3/10 hàng năm là "Ngày truyền thống ngành quản lý đất đai Việt Nam".
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, việc tổ chức Ngày truyền thống hàng năm phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức, nhằm giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Đồng thời, việc tổ chức cũng nhằm biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành quản lý đất đai Việt Nam, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Tác giả bài viết: Kim Ngân

Những tin mới hơn