Long An: Nỗ lực trong công tác quản lý đất đai

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/03/2016 23:00 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Qua 01 năm triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Long An đã tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành nhanh chóng đi vào cuộc sống, giúp công tác quản lý đất đai có nhiều chuyển biến rõ rệt và ngày càng đi dần vào nền nếp.
Long An: Nỗ lực trong công tác quản lý đất đai

Long An: Nỗ lực trong công tác quản lý đất đai

Cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận
Theo Sở TN&MT Long An, thời gian qua, tốc độ đô thị hóa ở Long An diễn ra nhanh, biến động đất đai chiếm tỷ lệ lớn; việc sử dụng nhiều nguồn tư liệu, tài liệu và kể cả việc sử dụng phương pháp điều vẽ từ ảnh hàng không để thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận gây ra nhiều sai sót về ranh giới, hình thể thửa đất; hồ sơ địa chính đang quản lý ở các cấp đã lập trước đây thiếu đồng bộ và chưa thống nhất ở 03 cấp.
Trước tình hình đó, trong những năm qua, tỉnh Long An và Trung ương đã đầu tư kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính mới bằng phương pháp đo đạc trực tiếp (nâng tỷ lệ bản đồ) theo hệ tọa độ VN-2000 gắn với đăng ký cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận, hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên phạm vi 79 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 09 huyện và thành phố Tân An.
Ông Nguyễn Thanh Cang – Giám đốc Sở TN&MT Long An cho biết, công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu ở Long An được thực hiện bằng nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả, cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp giấy chứng nhận theo chỉ đạo của Chính phủ. Kết quả, về cấp giấy chứng nhận lần đầu, trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh Long An đã cấp được 7.062 thửa đất tương ứng với diện tích 1.037,17 ha, lũy kế đến nay toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đạt tỷ lệ 96,36% so với tổng diện tích cần cấp.
Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Long An đang phát sinh một số vấn đề kéo kiện xin cấp giấy. Trong đó, việc chậm cấp giấy chứng nhận cho dân trong các khu tái định cư do lỗi của chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất hoặc đã nộp tiền sử dụng đất nhưng thế chấp giấy chứng nhận tại ngân hàng. Sau khi được UBND tỉnh Long An có chủ trương tạm thời cam kết ghi nợ cho các nhà đầu tư để giải quyết vấn đề bức xúc của người dân vào ở khu tái định cư mà không có giấy, đến nay Sở TN&MT đã tách thửa và cấp được 273 giấy cho 03 doanh nghiệp để chuyển nhượng, cấp giấy cho người dân tái định cư. Sở TN&MT Long An tiếp tục rà soát các khu tái định cư, đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp thế chấp tại ngân hàng.
 Tăng cường rà soát việc giao đất, cho thuê đất
Cũng theo Sở TN&MT Long An,  thời gian qua, Sở TN&MT đã tập trung rà soát 19 dự án đầu tư hạ tầng (diện tích 3.239,37 ha) được Nhà nước giao, cho thuê đất; qua đó có 18 dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đất đai, có 01 dự án đã có quyết định giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp khó khăn về tài chính, thu hút đầu tư hoặc việc giao đất “da beo”, hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào khu - cụm công nghiệp chưa đồng bộ và hoàn chỉnh, hệ thống điện và nước chưa được cung cấp đầy đủ.
Việc các doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ triển khai dự án để đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Long An là vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, theo Điều 66 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đất đai quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất trong trường hợp này phải tổ chức thanh tra để xác định hành vi vi phạm. Mặt khác, Trung ương chưa có hướng dẫn nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong trường hợp chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng.
Ông Nguyễn Thanh Cang cho hay, để giải quyết các vướng mắc nêu trên, Sở TN&MT Long An đề nghị UBND cấp huyện tập trung đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án được giao đất còn “da beo”; trường hợp phần diện tích không thể bồi thường, giải phóng mặt bằng mà không ảnh hưởng tới dự án thì đề nghị chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh quy mô diện tích dự án. Song song đó, tham mưu UBND tỉnh Long An thành lập đoàn thanh tra để thanh tra chế độ quản lý và sử dụng đất của một số doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất chậm triển khai để xử lý theo quy định; kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn việc nộp tiền chậm triển khai dự án.
Hiện nay, nguồn kinh phí của tỉnh Long An phân bổ hàng năm còn hạn chế nên việc triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính (nâng tỷ lệ bản đồ), đăng ký cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính chưa triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Do đó, Sở TN&MT Long An đề xuất UBND tỉnh quan tâm bố trí đủ kinh phí từ ngân sách tỉnh, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo tinh thần Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Chính phủ. Đồng thời, kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí để tiếp tục đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của 16/20 xã biên giới ở Long An.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất