Long An: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường

Đăng lúc: Thứ tư - 02/03/2016 01:33 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Từ khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã tham mưu UBND tỉnh Long An thành lập các Đoàn thanh tra về tình hình quản lý và sử dụng đất tại các tổ chức sử dụng đất có nguồn gốc đất nông, lâm trường quốc doanh.
Long An: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường

Long An: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường

Đoàn thanh tra cũng đã phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh để các tổ chức sử dụng đất hiểu và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai…, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Long An.
Kết quả quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Long An, qua kết quả rà soát và thống kê trên địa bàn tỉnh Long An hiện có 09 nông, lâm trường (01 nông trường, 08 lâm trường) được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất sử dụng có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường với tổng diện tích 12.294,283ha; 10 tổ chức được sử dụng đất có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường với tổng diện tích 12.252,59ha.
Trước khi sắp xếp, tổng diện tích đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Long An 12.371,0218 ha, đến năm 2014 diện tích còn lại 12.252,5944 ha, giảm 118,4274 ha. Trong đó, rừng sản xuất trước khi sắp xếp diện tích 7.777,3092 ha, năm 2014 còn 7.548,0542 ha, giảm 229,2550 ha; rừng phòng hộ trước khi sắp xếp diện tích 1.465,45 ha, năm 2014 còn 1.578,4933 ha, tăng 113,0433 ha; rừng đặc dụng trước khi sắp xếp và năm 2014 là 981,3348 ha.
Nguyên nhân tăng, giảm diện tích đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất là do một số đơn vị sau khi sắp xếp lại giao trả về cho địa phương quản lý và một số trường hợp đo đạc, xác định lại ranh giới sử dụng đất và điều chỉnh diện tích. Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã hoàn thành thực hiện thanh tra, kiểm tra và rà soát đầy đủ các đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Thanh Cang – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết, các đơn vị quản lý, sử dụng đất đai tại các nông lâm trường quốc doanh đã và đang thực hiện vai trò chủ động, nòng cốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, kết hợp hài hòa, đa dạng mô hình sản xuất phát triển nông, lâm nghiệp góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, chủ động thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển mô hình hoạt động nông, lâm trường quốc doanh theo cơ chế thị trường quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ.
Một số đơn vị cũng đã chủ động thực hiện đo đạc, xác định ranh giới khu đất, lập thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất đúng mục đích gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp, góp phần sử dụng có hiệu quả đất đai, gia tăng năng suất và hình thành vùng sản xuất nông, lâm tập trung, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.
 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường
Ông Nguyễn Thanh Cang cho hay, để công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ rừng tại các nông, lâm trường đạt hiệu quả cao, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An kiến nghị Trung ương nghiên cứu và ban hành chính sách miễn, giảm nghĩa vụ tài chính đối với các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; nghiên cứu các chính sách về hỗ trợ cấp kinh phí cho các đơn vị, tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; có chính sách khuyến khích người dân nhận giao khoán đất từ các tổ chức nông, lâm trường so với mức nhận giao khoán trực tiếp từ Nhà nước như: miễn thuế đất nông nghiệp, giao dịch vay vốn ngân hàng, thụ hưởng chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất của Nhà nước.
Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cũng đề xuất UBND tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện nơi có đất và các Ban ngành có liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra chế độ quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường quốc doanh sau khi có kết luận kiểm tra; chỉ đạo các tổ chức sử dụng đất thực hiện rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc, thống kê chi tiết hiện trạng sử dụng đất nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh.
Song song đó, chỉ đạo và đôn đốc các tổ chức quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường nhanh chóng thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định; tăng cường và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường quốc doanh sau khi có kết luận kiểm tra; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã có đất nông, lâm trường phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm các trường hợp đề nghị Nhà nước giao đất có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường Long An còn đề nghị các tổ chức sử dụng đất phối hợp chặt chẽ UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã thực hiện tốt các nội dung sau khi có kết luận kiểm tra; quản lý chặt chẽ đối với phần diện tích được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao để quản lý theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 71 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Các tổ chức sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1993, khẩn trương liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường Long An hoàn chỉnh hồ sơ đất đai, lập thủ tục thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai năm 2003 (nay là khoản 2 Điều 56 Luật Đất đai năm 2013) và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất