Long An: Miễn tiền thuê đất cho các cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa

Đăng lúc: Thứ hai - 14/09/2015 22:31 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Đó là một trong những chính sách ưu đãi tại Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND do UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường, giám định pháp y trên địa bàn tỉnh.
Long An: Miễn tiền thuê đất cho các cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa

Long An: Miễn tiền thuê đất cho các cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa

Theo đó, các cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa đủ điều kiện theo quy định tại Mục II của Quyết định này được UBND tỉnh Long An quyết định cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất và được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong suốt thời hạn được thuê đất của dự án. Trường hợp dự án được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thuê đất thì không được hưởng ưu đãi về đất đai theo quy định.
Đối với cơ sở công lập, bán công chuyển sang loại hình cơ sở thực hiện xã hội hóa nếu đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này thì được tiếp tục sử dụng diện tích đất đang sử dụng dưới hình thức cho thuê đất và được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê còn lại, tính từ thời điểm UBND tỉnh có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất để thực hiện dự án xã hội hóa.
Quy định cũng nêu rõ về xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, thể thao trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Long An. Dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực môi trường, văn hóa cơ sở (theo quy định tại Điểm 4 mục A Phần IV Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg của Chính phủ, được sủa đổi, bổ sung tại Quyết định số 693/QĐ-TTg của Chính phủ).
Dự án đầu tư khai thác các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Long An thì sử dụng 100% ngân sách tỉnh thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện dự án xã hội hóa. Kinh phí do nhà đầu tư đóng góp để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được tính vào vốn đầu tư của dự án. Nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được cân đối trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm.
Dự án xã hội hóa đủ điều kiện theo quy định tại Mục II Quy định này được Qũy Đầu tư Phát triển của tỉnh Long An ưu tiên cho vay với lãi suất ưu đãi theo quy định của Qũy, mức vốn vay tối đa không quá 60% vốn đầu tư của dự án và không vượt trần mức vay tối đa cho 01 dự án theo quy định của Qũy, tiến độ giải ngân vốn vay của Qũy theo tiến độ thực hiện dự án. Nếu chủ đầu tư có yêu cầu và tùy theo tính chất của từng dự án, sau khi đánh giá hiệu quả của dự án, UBND tỉnh cho phép được Qũy Đầu tư Phát triển tham gia góp vốn với tỷ lệ thích hợp để thực hiện dự án.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An. Đối với các dự án xã hội hóa đã được cho chủ trương thực hiện trước ngày Quy định này có hiệu lực thì không điều chỉnh theo Quy định này. Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy định này; định kỳ 06 tháng báo cáo UBND tỉnh Long An về tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất